Göteborgs Stads kulturförvaltning

Gustavs hatt i kanalen

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 11:08 CET

Med start den 6 december kommer en ljusskulptur att pryda Stora Hamnkanalen i centrala Göteborg. Skulpturen är utformad av konstnären Anna Berglind och är en parafras på statyn av Gustav II Adolf som står på torget intill kanalen.  Arrangemanget ingår i Julstaden Göteborg som anordnas för tionde året i rad där kulturförvaltningen bidrar med en konstpaus,en möjlighet att stanna upp i julstressen och njuta av ett konstverk.

– Skulpturen består av en hatt och en hand som ömsom tycks peka ut mot havet, ömsom på det
omgivande stadslandskapet och det är svårt att säga om den är på väg att stiga upp ur havet eller om den är på väg att sjunka, säger Anna Berglind. Ljusskulpturen anspelar på en händelse 1851 då kapten Strömbäck fick i uppgift att skeppa kungastatyn från Tyskland till Göteborg. Skeppet strandade och statyn hamnade på havets botten vid den tyska ön Helgoland. Konstnären menar att verket kan läsas humoristiskt samtidigt som det vänder upp och ned på maktsymboler. Det aktualiserar även några av de utmaningar vi idag kan tänkas stå inför såväl politiskt som miljömässigt med stigande vattennivåer i framtiden.

 – Stora Hamnkanalen kan ses som en tom yta samtidigt som vattnet är levande och i rörelse menar Anna Berglind, som vill aktivera platsen såväl visuellt som tankemässigt. Årstidens mörker och vattnets reflektioner av staden blir en spännande inramning till ljusskulpturen.

Anna Berglind, född 1961, är konstnär och lärare på Linköpings universitet, bosatt i Lundaskog utanför Nyköping. Hon är utbildad på Konstfack och har en Master of fine arts.  Anna Berglind utforskar i sitt arbete spänningsfältet mellan ljus och mörker, minne och glömska. Sedan slutet av 90-talet har hon arbetat med utställningar i kombination med performance och ljusinstallationer där mörkret varit centralt.

Årets upplaga av Julstaden Göteborg har drömmar som tema. Likt föregående år kommer gator, statyer och fasader i ett stråk från Liseberg till Lilla Bommen flöda i juliga och nyskapande
ljusinstallationer. Utöver detta kommer Göteborg & Co. att visa en spektakulär ljus- och videoshow på Göteborgs konstmuseums fasad, den sjungande julgranen uppträder på Drottningtorget och på Götaplatsen hålls en nyårsceremoni på nyårsafton. Ljusinstallationerna under Julstaden kommer att lysa fram till den 4 januari.

 

Konstnären finns på plats tisdagen 3 december för att installera ljusverket.

För ytterligare information kontakta Cecilia Borgström-Fälth alternativt Anna Berglind. cecilia.borgstrom-falth@kultur.goteborg.se Tel Cecilia Borgström-Fälth: 031 368 32 66, 0707 25 12 93 annaberglund@bredband2.com Mob Anna Berglind: 0707 88 23 65


Göteborg är staden där kultur är en konst brukar vi skriva. Och det händer mycket här! Välkommen att höra av dig om du vill veta mer.