Grafiska Företagen

GYF:s branschpris, 100 000 kronor till Mathias Engdahl, PocketShop

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:00 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens branschpris på 100 000 kronor till Mathias Engdahl, grundare av PocketShop.


Så här lyder juryns motivering:
Med en vision om att ge alla grupper i samhället möjlighet att äga och uppleva bra böcker startade Mathias Engdahl PocketShop för drygt 20 år sedan. Efter starten med en liten butik på 13 kvm på Stockholms Central har PocketShop, som växt till 18 butiker ibland öppna upp till nästan 20 timmar om dygnet, blivit den bokhandel som har mer öppet än stängt. Med lust att sälja böcker och med stort och genuint engagemang för företagsutveckling har PocketShop byggt upp en respektingivande verksamhet. Det är entreprenörskap och ödmjukhet som karakteriserar Mathias Engdahls arbete, och årets branschpris är ett uttryck för uppskattning av hans berömvärda insatser som så tydligt stämmer med syftet för stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande.


Representanter för pressen är välkomna att delta vid prisutdelningen på Grafiska Torget, Bok & Bibliotek, den 23 september kl 15.00.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska
industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska
Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv. Förbundets uppgift är att ge
arbetsgivarservice och att utveckla och marknadsföra branschen.
www.grafiska.se