Grafiska Företagen

GYF:s lärarpris till Christer Lie på KTH

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2010 09:00 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens lärarpris på 25 000 kronor till Christer Lie på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Så här lyder juryns motivering:
Christer Lie får lärarpriset för att under många år utvecklat utbildningen i tryckteknik, han är en mycket engagerad och omtyckt lärare som månar om studenterna och använder mycket tid och energi för att stödja dem i deras studier och utveckla dem till goda ingenjörer inom grafisk teknik. Han handleder många examensarbeten och har också ansvaret för KTHs masterprogram i media management där han tar ett speciellt stort ansvar för de utländska studenterna.

Representanter för pressen är välkomna att delta vid prisutdelningen på Grafiska Torget, Bok & Bibliotek, den 23 september kl 15.00.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska
industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska
Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv. Förbundets uppgift är att ge
arbetsgivarservice och att utveckla och marknadsföra branschen.
www.grafiska.se