Grafiska Företagen

GYF:s uppsatspris till Jesper Möller, Malmö högskola

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 09:00 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens uppsatspris, på 25 000 kronor, till Jesper Möller på Malmö högskola.

Så här lyder juryns motivering:
Jesper Möller, Malmö högskola, belyser i sin examensuppsats ”Färgstyrning av Kodak Nexpress” en mycket aktuell fråga kring kvalitetsstyrd tryckprocess på ett konkret och handfast sätt i form av tester och samkörningar mellan två digitaltryckpressar i kommersiellt bruk på ett tryckeri. Frågeställningarna, och lösningarna, med syfte att branschens kunder ska kunna förvänta ett visst resultat är av stor vikt för all pappersbaserad grafisk kommunikation.   

Prisutdelningen äger rum den 21 september kl.17.00 på Turning Torso i Malmö. Representanter för pressen är välkomna att delta.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska
industrin, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Grafiska
Företagens Förbund ingår i Svenskt Näringsliv. Förbundets uppgift är att ge
arbetsgivarservice och att utveckla och marknadsföra branschen.
www.grafiska.se