Grafiska Företagen

GYFs branschpris på 100.000 kr till Ola Karlsson

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2016 15:16 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens branschpris på 100.000 kronor till Ola Karlsson.

Prisutdelningen äger rum på Bokmässan i Göteborg torsdagen den 22 september kl. 16.30 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta.

Juryns motivering lyder:

”Ola Karlsson har under lång tid brunnit för att pedagogiskt förklara teknikskiften och skeenden och deras påverkan på affärslogiken i den grafiska branschens värdekedja. Ola Karlsson startade Branschkoll med idén om att hjälpa beslutsfattare att hålla sig uppdaterade utan att behöva spendera för mycket tid på egen omvärldsbevakning. Genom sitt arbete har han ökat förståelsen och insikten om branschens nödvändiga strukturomvandling och vilka nya kompetensbehov det medför. Ola Karlssons insatser stämmer mycket tydligt med syftet för Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande”.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Bland de 450 medlemsföretagen med ca 14 000 anställda finns företag som utvecklar, förpackar och budskap för hela samhåället. De grafiska företagens produkter och tjänster är viktiga för marknadsekonomin och demokratin. Den grafiska industrin omsätter ca 35 miljarder kronor. Grafiska Företagen inspirerar till nytänkande, företagsamhet och skapar arbetsfred.