Grafiska Företagen

GYFs pris för bästa elevprojekt till Hanne Aune på Berghs School of Communication

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 11:03 CEST

GYFs pris på 25 000 kr för bästa elevprojekt gick i år till Hanne Aune på Bergs School of Communication för hennes tre grafiska formspråk som symboliserar tre olika personligheter.

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens pris på 25 000 kr för bästa elevprojekt till Hanne Aune på Berghs School of Communication.

Prisutdelningen ägde rum den 31 maj på Berghs våravslutning.

- Hanne Aune har med idérikedom och energi flyttat fokus från organisation till människa. Hon har därmed visat att det med rätt kunskap och kompetens går att finna ett spännande formspråk med unik personlig passform. Att föreställa sig förlängningen – att varje människa har ett eget grafiskt utseende – det är att uppfylla stiftelsen GYFs syfte, att främja de grafiska yrkena, synnerligen väl, säger Kaj Flick, sekreterare i GYF.

För mer information om Hanne Aune och projektet:

Hanne Aunes hemsida

Hanne Aunes blogg

Presentationsfilm

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens Förbunds och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.


_____________________________________________________________________
Grafiska Företagens Förbund, GFF, är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 550 medlemsföretag med totalt runt 15 500 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se