Grafiska Företagen

GYFs studentpris på 25 000 kr till Esmeralda Säll och Anna Sörbom, högskolan Dalarna

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2015 11:00 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens studentpris på 25 000 kr till Esmeralda Säll och Anna Sörbom vid Högskolan Dalarna.

Prisutdelningen äger rum på Bokmässan i Göteborg den 24 september kl. 16.00 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta.

Juryns motivering lyder:

"Esmeralda Säll och Anna Sörbom har i sin uppsats ”Coffee table - böcker eller praktverk – begrepp, attityder och arbetssätt” genom djupintervjuer, belyst och kartlagt svenska formgivares och förlagsanställdas strategiska och kreativa arbetsprocess vid arbetet med denna typ av böcker. Uppsatsen åskådliggör en viktig del i grafisk produktion och är ett lysande exempel på forskning som Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande gärna vill belöna genom detta pris."

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Almegas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________

Grafiska Företagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Bland de 450 medlemsföretagen med ca 14 000 anställda finns företag som förpackar, distribuerar och trycker budskap åt hela Sverige. De grafiska företagens produkter och tjänster är viktiga för marknadsekonomin och demokratin. Den grafiska industrin omsätter ca 35 miljarder kronor. Grafiska Företagens uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet.