Grafiska Företagen

GYFs studentpris på 25 000 kr till Martina Virostek vid Högskolan Dalarna

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:00 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens studentpris på 25 000 kr till Martina Virostek vid Högskolan Dalarna.

Prisutdelningen äger rum på Bok & Bibliotek i Göteborg den 25 september kl 16.00 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta.

Juryns motivering lyder:

"Martina Virostek har i sin studentuppsats belyst en del av det tryckta mediets framtid – nämligen interaktivitet. Uppsatsen tar fasta på den stora utvecklingspotential som finns inom interaktivt tryck. Den klargör bland annat att för att lyckas med ny teknik, krävs initialt tydliga, enkla och informativa instruktioner till läsarna/användarna. Som med mycket av ny teknik är det även en fördel med den image man får genom att ligga i framkant som producent. Forskning om tryckets framtid är ett lysande exempel som Stiftelsen för de Grafiska Yrkena gärna vill belöna genom detta pris."


Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.


_____________________________________________________________________
Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se