Grafiska Företagen

GYFs utbildningspris på 50 000 kr till Marcus Gärde lärare i typografi

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 10:00 CEST

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande, GYF, delar varje år ut priser till personer som på olika sätt utmärkt sig genom att bidra till branschens utveckling. I år går stiftelsens utbildningspris på 50 000 kronor till Marcus Gärde, lärare i typografi.

Prisutdelningen äger rum på Bok & Bibliotek i Göteborg den 25 september kl 16.00 på Bryggan, plan 2, i loungen som ligger mellan rulltrapporna ovanför huvudentrén. Representanter för pressen är välkomna att delta.

Juryns motivering lyder:

"Marcus Gärde har efter genomgången utbildning på Berghs och Forsbergs, jämte en mängd egna uppdrag, ändå ägnat betydande tid för att utbilda kommande generationer av grafiska designers i typografi på de flesta av designskolorna, och på flera av de övriga grafiska utbildningarna i landet. Som lärare är han entusiasmerande och energisk, och med engagemang i varje enskild student. Parallellt med detta har han dessutom givit ut prisbelönt litteratur om just typografi. Han är en mycket värdig mottagare av stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjandes utbildningspris."

Stiftelsen för de Grafiska Yrkenas Främjande (GYF) är Grafiska Företagens och Tidningsutgivarnas gemensamma stipendiestiftelse med ändamål att lämna understöd för undervisning och utbildning inom den grafiska industrin och tidningsindustrin, att främja vetenskaplig forskning inom området samt att på annat sätt främja de grafiska yrkena.

_____________________________________________________________________
Grafiska Företagen är arbetsgivar- och branschorganisationen för företag inom den grafiska branschen, förpackningsindustrin och närliggande verksamhetsområden. Vi har cirka 500 medlemsföretag med totalt runt 14 600 anställda. Vår långsiktiga uppgift är att stärka företagens kompetens, konkurrenskraft och lönsamhet. www.grafiska.se