Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Gymnasieelever i Kiruna gör drogförebyggande projekt

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 14:08 CET

Sanna Svonni, Caroline Brännström och Sofia Lahti går tredje året på Hjalmar Lundbohmskolan (MSP 3). De har valt att som projektarbete arrangera en föreläsning om alkohol och narkotika för elever i årskurserna 8 och 9 från Högalidskolan och Bolagskolan i Kiruna. Efter föreläsningen ska de genomföra en enkätundersökning för att ta reda på om föreläsningen gett resultat. Den 10-11 november träffas eleverna tillsammans med två processledare för att planera sina aktiviteter.

Kontaktpersoner: 
Linda Strandenhed, processledare, 0706-482281
Karin Nordh, processledare, 0762-387165

 

Projektet genomförs inom ramen för Local Hero, som är en metod för unga att genomföra drogfria projekt i sin hemkommun. CAN arrangerar Local Hero-projekt för ungdomsgrupper på lokal nivå i hela Sverige. Ungdomsgrupperna får stöd av en lokal resursperson och av processledare som hjälper ungdomsgrupperna att planera sina projekt. Läs mer på www.drugsmart.com.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är en organisation som har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. Våra återkommande nationella undersökningar är Skolelevers drogvanor, Drogutvecklingen i Sverige och Narkotikaprisutvecklingen. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och län. Läs mer på www.can.se.