Orsa kommun

Gymnasieersättningar sänker skolbudget i Orsa

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 17:23 CEST

Kostnaden för de interkommunala ersättningarna för ungdomsgymnasiet och gymnasiesärskolan skenar iväg för Orsa kommun. Budgetprognosen för Barn- och utbildningsnämnden pekar på en total förlust för verksamheten på 5,8 miljoner. Drygt 4,1 miljoner av dessa kommer från dyrare ersättningar för elever som går i gymnasiet i andra kommuner.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på måndagen att snarast kalla till överläggningar med kommunstyrelsen och kommunledningen om den uppkomna situationen. Med all sannolikhet medför BUN:s underskott att kommunen inte uppnår balanskravet 2008.

Nämnden beslutade också att riva upp tidigare beslut om en extraresurs till Digerbergets skola samt återta en begäran om tilläggsanslag hos kommunstyrelsen. Barn- och utbildningschefen Kent Henriksen får också i uppdrag att se över SYO - organisationen.

De varsel som lagts inom skolan kommer inte att hjälpa upp det ekonomiska resultatet för 2008.

Stålbad även 2009

Även nästa års budget innebär stora prövningar för barn- och utbildningsverksamheten. Barn - och utbildningsnämnden beslutade att uppdra till barn- och utbildningschefen att vidta nödvändiga åtgärder för att anpassa verksamheten till en budget i balans. Det innebär en minskning av totalramen för barn- och utbildningsnämnden på 7 procent eller ca 10 miljoner!

För att bereda barn- och utbildningschefen handlingsutrymme upphäver nämnden de tidigare beslut som tagits.

Beslutet om att bevara Stackmora skola läsåret ut berörs inte av barn- och utbildningsnämndens beslut, eftersom det är ett kommunstyrelsebeslut.

- Däremot kommer även Stackmora att beröras av de besparingar som måste göras. Jag har gett rektorerna i uppdrag att ge förslag på åtgärder för att spara sju procent i respektive verksamhet till att börja med, säger Kent Henriksen. Utifrån det får vi göra en analys om vad som måste göras. Vissa verksamheter måste kanske spara mer, andra mindre.

Gunilla Elings-Friberg (s) är barn- och utbildningsnämndens ordförande.

- Det här är en oerhört jobbig situation, inte minst för alla människor ute i verksamheterna. Men vi har inget val. Vi är medvetna om att det inte finns pengar att hämta någon annanstans och att det är barn- och utbildningsnämndens ansvar att reda ut situationen. Beslutet innebär också att nämnden inte går in och petar i detaljer, utan att barn- och utbildningschefen kan vidta åtgärder utan att knytas upp av detaljbeslut.

För Kent Henriksen väntar nu ett jättejobb.

- Det brådskar dessutom. Jag kommer att få hårdprioritera i almanackan. Dessutom finns det yttre faktorer som måste falla på plats för att vrida saker rätt igen. Inte minst handlar det om att komma fram i gymnasiesamverkan med de övriga Siljanskommunerna. Det framstår alltmer som en ödesfråga.

För mer information kontakta Kent Henriksen 0250-552210 eller Gunilla Elings-Friberg 0250-55 03 22