Utbildningsdepartementet

Gymnasieingenjörsexamen i det nya gymnasiet

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 13:17 CET

I den nya gymnasieskolan bör eleverna kunna ta ut en gymnasieingenjörsexamen efter fyra års tekniska studier.

Bland andra Statistiska centralbyrån har påpekat att många ingenjörer med kortare utbildningar, dvs. gymnasieingenjörer och högskoleingenjörer, går i pension de närmaste åren. På grund av det finns ett behov av att skapa attraktiva, kortare ingenjörsutbildningar.

Inom kort avser regeringen därför att ge Skolverket i uppdrag att föreslå hur det nationella teknikprogrammet i den nya gymnasieskolan ska utformas. Teknikprogrammets elever ska efter tre år ha en god grund såväl för tekniska högskolestudier som för ett fjärde, frivilligt tekniskt år på gymnasiet. Ett sådant fjärde år ska leda till en gymnasieingenjörsexamen.

Skolverket ska bland annat föreslå hur det fjärde året ska utformas och vad det bör innehålla, samt vilka krav som bör gälla för gymnasieingenjörsexamen. Examen ska få en tydlig yrkesinriktning och innehålla kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden.

– Industrin behöver kvalificerad arbetskraft. Gymnasieingenjörsexamen kan locka fler elever och fylla viktiga behov på arbetsmarknaden, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55