Stockholms stad

Gymnasieintagningen 2006 - små förändringar i hur eleverna söker

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 15:01 CET

Utbildningsförvaltningen, Per Engback, Telefon: 08 508 33 861

Bygg, livsmedel, medie, naturbruk, omvårdnad och teknik heter några av årets vinnare i sökandestatistiken till gymnasieskolan i Stockholms stad. Annars är det inga stora förändringar jämfört med förra året.

Bifogad statistik visar preliminära siffror över sökande till kommunala gymnasieskolor - nationella och specialutformade gymnasieprogram - i Stockholms stad inför höstterminen 2006. I statistiken finns i stort sett alla ansökningar med. För vissa utbildningar kan dock ett antal ansökningar från andra län fortfarande vara oregistrerade.

Handläggningen av de val som gjorts över kommungränserna är ännu inte gjord, detta arbete kommer att pågå t o m vecka 10. Det innebär att ett antal sökande från andra kommuner som nu i statistiken redovisas som förstahandssökande kommer att ändras till ”sökande i mån av plats”. Ett mindre antal kommer också av olika skäl att avvisas som sökande till Stockholm.

När all handläggning av ansökningarna är klar, dvs från vecka 11, kommer siffrorna att analyseras och beslut tas om eventuella justeringar av utbudet.

Resultatet av den preliminära intagningen kommer att presenteras i form av statistik på www.gymnasieintagning.se från den 13 april. Eleverna har sedan möjlighet att via www.gymnasieintagning.se göra ändringar och tillägg i ansökan t o m den 12 maj.
Besked om slutlig intagning till gymnasieskolan kommer att skickas hem till samtliga sökande den 30 juni.


gymnasieintagning.se
http://www.gymnasieintagning.se

http://www.stockholm.se/templates/template_121.asp