Universitets- och högskolerådet

Gymnasielärare blir skolambassadörer för EU

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 12:20 CEST

Idag möttes för första gången 25 gymnasielärare från hela landet och påbörjade sin väg mot att bli skolambassadörer för EU. Den tio dagar långa utbildningen tar dem till Stockholm, Strasbourg och Bryssel. Lärarna är utvalda för att de ska agera som inspiratörer i EU-frågor i sina respektive skolor och kommuner, från Vellinge i söder till Jokkmokk i norr.

Utbildningen startade med en dag i Europahuset i Stockholm där lärarna med sina respektive rektorer fick möta bland andra Anna Hedh (S), ledamot av Europaparlamentet och Amelie von Zweigbergk, statssekreterare hos EU-minister Birgitta Ohlsson.

- Skolan är oumbärlig för att öka svenska elevers kunskap om EU. Det förutsätter engagerade och kunniga lärare. Skolambassadörer för EU spelar en viktig roll i det angelägna demokratiarbetet, säger Amelie von Zweigbergk.

Bakom utbildningen står Internationella programkontoret tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet. Även företrädare för EU-kommissionen i Sverige och Europaparlamentets informationskontor i Sverige medverkade under dagen.

- Jag är övertygad om att skolambassadörerna kommer att bidra till att frågor kring EU och den europeiska dimensionen får ökat genomslag i de deltagande kommunerna. Naturligtvis ser vi också gärna ett ökat deltagande i våra program, säger Ulf Melin, generaldirektör för Internationella programkontoret.

De deltagande lärarna ser mycket fram emot de kommande träffarna i oktober och november, som bland annat innebär studiebesök i Bryssel och Strasbourg.

Vill du själv kontakta någon av lärarna från din ort/region, se bifogad namnlista på deltagarna.

För mer information, kontakta:
Angela Andersson, projektledare Internationella programkontoret
Tfn: 08-453 72 96, e-post: angela.andersson@programkontoret.se,

Internationella programkontoret för utbildningsområdet är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Syftet med vår verksamhet är att stärka kvaliteten i svensk utbildning genom att ge förutsättningar för människor att delta i internationellt samarbete. Genom våra program och aktiviteter kan skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer delta i allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.

Läs mer på vår webbplats, www.programkontoret.se