Västra Götalandsregionen

Gymnasienämnden skall medverka till att utveckla förutsättningar och teknik för småskalig produktion av biogas på Sötåsen

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:41 CEST

Med utgångpunkt från en förstudie där bl a LRF i Skaraborg och KanEnergi medverkat får Naturbruksförvaltningen i uppdrag att ytterligare utreda uppförande av en biogasanläggning vid Sötåsen som är regionens profilskola betr miljö och energi. Det som ytterligare behöver utredas är frågan ang investering, drift, huvudmannskap, utvecklingsfrågor och samverkansformer med andra intressenter.


Vid positiva erfarenheter från Sötåsen och uppvisad lönsamhet kan jag mycket väl tänka mig att det byggs liknande anläggningar även vid de andra naturbruksgymnasierna säger Ann-Christine Simonsson, gymnasienämndens ordförande. Jag tror att lokalt producerad biogas som fordonsbränsle är en framtidslösning och vill genom våra skolors medverkan vara med i uppbygganden av en lokal infrastruktur och ett lokalt utvecklingsarbete.

Vårt mål i detta skede är att skapa en demonstrationsanläggning som kan inspirera och stimulera de areella näringarna att producera energi. I LRF:s energiscenario fram till 2020 antas att jord och skog i landet kan öka sin energiproduktion med 20TwH. Det finns stora möjligheter att producera biogas med t ex gödsel som råvara.

Kontaktperson: Ann-Christine Simonsson, ordf Gymnasienämnden
tfn 0703-166009.