Drömmen om det goda

Gymnasieprojektet Mitt Lugn får fortsatt förtroende att sprida lugn och ro

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 13:59 CEST

Nu står det klart att föreningen Drömmen om det goda får förlängt stöd av Allmänna Arvsfonden att driva projektet Mitt Lugn. Efter ett framgångsrikt år fortsätter projektet med utökat stöd i ytterligare två år. Nio skolor och drygt 500 elever har hittills deltagit, vilket är frivilligt. Eleverna får regelbundet göra mindfulnessövningar på lektionstid för att hitta sin egen väg till lugn och ro. Med hjälp av utvärderingar och anonyma reflektioner framgår att övningarna har resulterat i en minskad känsla av stress och press.

Projektet har för avsikt att träna elever i medveten närvaro för att uppnå ökad studiero samt bättre stresshantering. Grundtanken är att genomföra workshops och mindfulnessträning med ett fåtal klasser i en skola för att eleverna själva sedan ska sprida metoden till övriga elever. Allmänna Arvsfonden uppmuntrar elevernas spridning av projektet, samt ungdomarnas stöttning genom sociala medier och den app som tagits fram.

Metoder för lugn och ro i skolan

Mitt Lugn vill skapa trygghet och acceptans, vilket uppfyller skollagens krav på skolmiljö. Det handlar om att ge metoder för att hantera stress och prestationskrav, att få ökad koncentration samt att förebygga psykisk och fysisk ohälsa bland gymnasieelever.

Många av de elever jag möter berättar om otillräcklighet och stress. Vi vill ge ungdomarna en bättre självkänsla och förmågan att vara närvarande i nuet,säger Jessica Lilo, projektledare för Mitt lugn.

Det är viktigt med metoder för hantering av stress samt den yttre och inre press som många känner i dag. Vår önskan är att träning av inåtvänd uppmärksamhet ska bli en naturlig del av skolan,säger Anne Marie Brodén, ordförande i Drömmen om det goda och projektsamordnare.

Det har länge varit känt att stress bland unga är ett växande problem. I en avhandling vid Stockholms universitet framgår att var tredje 16-åring är kroniskt stressad. Studien visar även att åtta procent av ungdomarna uppvisar problem med sömn, höga krav och låg självkänsla som kan jämföras med utbrändhet bland vuxna. Ta del av Karin Schramls forskning här.

Jag tycker det har varit jättebra övningar och avslappnande. Efter övningarna har man blivit lugn och stressen har försvunnit, berättar en gymnasieelev som deltagit i Mitt lugn.

Projektet bemöts positivt ute på gymnasieskolorna. Det är vanligt att övningarna efterfrågas.

Läs mer om projektet här.

Om Mitt Lugn

  • Ett treårigt projekt, med start år 2015, som drivs av föreningen Drömmen om det goda med stöd av Allmänna Arvsfonden
  • Syftet är att ge metoder för att hantera stress och skapa studiero. Det handlar om att stärka självkänslan och förmågan till närvaro och acceptans. Övningarna är 3 till 5 minuter långa och utförs på lektionstid
  • Första projektåret engagerade 560 gymnasieelever. Målsättningen är att nå ut till fler, samt låta gymnasieeleverna sköta spridningen av metoderna på egen hand. Detta med hjälp av inspiratörer
  • Med hjälp av appen Mitt lugn, handledning, sociala forum, referensgrupper och utvärderingar förväntas projektet leva kvar på gymnasieskolorna

Om Allmänna Arvsfonden

  • Stöder föreningar och organisationer med projekt riktade till barn, ungdomar och/eller personer med funktionsnedsättning
  • Förvaltas av Kammarkollegiet och finansierar cirka 400 projekt varje år
  • Vid dödsfall i Sverige med avsaknad av testamente och släktingar närmare än kusiner tillfaller dödsboets egendom Arvsfonden

För mer information, vänligen kontakta:

Jessica Lilo

Projektledare för Mitt lugn

076-656 54 56

jessica.lilo@dreamofthegood.org

Stefan Berg

Pressansvarig Kammarkollegiet (Arvsfonden)

070-218 98 12

stefan.berg@kammarkollegiet.se

Drömmen om det goda är en ideell förening som vill ge barn, elever, lärare och rektorer metoder för att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Föreningen utbildar lärare och skolpersonal och arbetar också direkt med barn/elever för att ge dem effektiva lugn och ro-verktyg för att hantera vardagens stress.