Huddinge kommun - politik

Gymnasium planeras i Flemingsberg

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 13:16 CET

Huddinge befinner sig i en expansiv fas vilket innebär att behovet av gymnasieplatser ökar inom kommunen, men även hela regionen. Planering pågår för att placera gymnasium inom Flemingsbergsområdet. Flemingsberg är det område som har den mest omfattande nybyggnationen av bostäder, närhet till spårbunden kollektivtrafik, näringsliv och ett flertal högskolor. Det ger goda förutsättningar för en attraktiv studiemiljö.

- Jag ser det mycket positivt på möjligheten att etablera gymnasium i Flemingsberg. Det är något som jag och nämnden målmedvetet har arbetat med sedan några år tillbaka. Det förs en konstruktiv och bra dialog med berörda aktörer i Flemingsberg. Allt i syfte att skapa möjligheter för eleverna att få en bra gymnasieutbildning i en attraktiv miljö samtidigt som det gynnar utvecklingen i området, säger Christina Eklund (M), gymnasienämndens ordförande.

Om elever väljer på liknande sätt som idag kommer majoriteten av de framtida utbildningsplatserna behövas på de högskoleförberedande programmen.

- En tänkt profil är riktad mot naturvetenskap samt teknik och hälsa. Ambitionen är att ha ett nära samarbete med högskolor och näringsliv i området. Det ger eleverna de redskap de behöver och ger en mer naturlig övergång till vidare studier, säger Christina Eklund (M).

För mer information:

Christina Eklund (M)
Gymnasienämndens ordförande
08-535 302 52
christina.eklund@huddinge.se

Joakim Goding (M)
Politisk sekreterare
08-535 301 58
joakim.goding@huddinge.se