H&M Hennes & Mauritz AB

H&M föreslår en rättvis, fredlig och demokratisk process för facklig representation i USA

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:34 CET

Inom H&M har vi alltid vinnlagt oss om goda relationer till våra
anställda och till fackliga organisationer. Det är en självklarhet att
varje medarbetare har rätt att vara medlem i och delta aktivt i fackliga
organisationer.

Vi är idag 40.000 anställda i ett trettiotal länder. Vi etablerar ett
hundratal nya butiker och växer med 3.000-4.000 anställda varje år. Goda
relationer till medarbetare och till organisationer är en förutsättning
för att detta ska vara möjligt. I USA liksom i andra länder är våra
medarbetares trivsel och motivation avgörande för vår framgång. Och
kraven blir särskilt stora när expansionen sker snabbt.

Rolf Eriksen, VD:

- Detta är också skälet till att vi erbjuder våra amerikanska
medarbetare högre löner och bättre förmåner än vad som är genomsnittet i
branschen.

I sak handlar diskussionerna i USA om den process som ska avgöra om en
fackförening ska ha rätt att organisera - och i
kollektivavtalsförhandlingar företräda - medarbetarna på en arbetsplats.
Amerikansk lag säger att den fackförening som företräder fler än 50
procent av de anställda också har rätten till
kollektivavtalsförhandlingar på denna arbetsplats. Om en facklig
organisation når denna grad av representation har den också rätt att ta
ut medlemsavgift från de medarbetare som inte vill vara med.

Rolf Eriksen,VD:

- Vi följer givetvis helt den amerikanska lagstiftningen.

- I den amerikanska kampanj som nu bedrivs mot H&M framförs en lång
rad felaktiga uppgifter:

- H&M har aldrig någonsin avskedat någon på grund av att vederbörande
varit fackligt aktiv - och H&M kommer givetvis aldrig att avskeda någon
av detta skäl.

- Beskrivningen av löner och andra förmåner i kampanjmaterialet från
UNITE är klart missvisande. H&M erbjuder sina anställda i USA
konkurrenskraftiga arbetsvillkor och förmåner samt konkurrenskraftiga
löner.
- Felaktiga påståenden har framförts från UNITE om
arbetsförhållandena på H&Ms lager i New Jersey. Vi har inte fått några
anmärkningar från den amerikanska arbetarskyddsmyndigheten, OSHA, som
har genomfört upprepade inspektioner.

Den amerikanska textilarbetarorganisationen UNITE gör idag anspråk på
att representera medarbetarna på H&Ms lager i New Jersey och i ett antal
av H&Ms butiker.

Rolf Eriksen:

- Utöver att det är alldeles självklart att vi respekterar den
amerikanska lagstiftningen, så har vi tydligt deklarerat att vi vill ha
en process som garanterar den enskilda medarbetarens integritet och som
gör det möjligt för honom eller henne att fatta ett självständigt
beslut.

- Vi har till UNITE presenterat ett förslag som garanterar en sådan
demokratisk, fredlig och för våra medarbetare integritetsbevarande
process. Denna process innehåller bland annat att frågan om
representation avgörs i en demokratisk omröstning bland de anställda. I
motsats till den av UNITE föreslagna processen med så kallad "card
count", innebär en demokratisk omröstning - med för individen garanterad
rösthemlighet - av det slag H&M föreslår att ingen genom påtryckningar -
från oss eller från någon facklig organisation - ska känna sig tvingad
att fatta ett visst beslut.

- Denna modell är helt i enlighet med amerikansk lagstiftning, men är
mer generös än vad som är praxis i USA idag.

Rolf Eriksen understryker att H&M inte kan se något rimligt skäl till
varför någon skulle motsäga sig en ordning där det är de anställda
själva som avgör om och i så fall vilken fackförening som ska
representera dem.

- H&M har i över femtio år byggt goda relationer till medarbetare och
fack. I Sverige och utomlands. Det är självklart att vi kommer fortsätta
att göra så. Också i USA.

- Vi har en känsla av att vi blivit gisslan i en amerikansk
inrikespolitisk debatt. Det tycks som om man vill dra in europeiska
företag med hög etisk standard i denna amerikanska strid.

Det pågår nu i USA en politisk debatt kring formerna för att ansluta
anställda till fackförbund. AFL-CIO, den centrala amerikanska fackliga
sammanslutningen, ordnar den 10 december en nationell manifestation för
det lagförslag som bl a senator Hillary Clinton ställt sig bakom. H&M
och andra europeiska företag har kommit att särskilt uppmärksammas i
denna inrikespolitiska, amerikanska debatt.

Rolf Eriksen:

- På punkt efter punkt har vi belagt att UNITE handskats ovarsamt med
sanningen om förhållandena i vår amerikanska verksamhet.

Denna debatt har uppmärksammats i Sverige, men hittills knappast alls i
amerikanska medier. H&Ms bedömning är att aktionerna från UNITE inte
alls påverkar H&Ms amerikanska verksamhet.


Vid frågor kontakta:

Kristina Stenvinkel, informationschef.
Telefon: 08-796 39 08, 070-769 54 40.

Anna Bergare, pressansvarig.
Telefon: 08-796 59 56, 070-796 55 50.


Bilaga: H&M:s brev till UNITE.


Bilaga: H&M:s brev till UNITE.


Mr. Bruce Raynor 11-17-03
President
UNITE
1710 Broadway
New York, New York 10019-5299

Dear Mr. Raynor:

I am writing in an effort to seek common ground.

For over half a century, H&M has enjoyed a reputation for respecting
and protecting the interests and welfare of its most important assetWe
care and have always cared deeply about ensuring that our employees
everywhere, including throughout the United States, are treated fairly,
respected, and given the freedom and information to decide issues that
impact their working lives. We assume that UNITE shares these same
goals.

For these reasons the employees who choose a union to represent them,
or choose not to be represented by a union, should have that choice
respected. With this principle in mind, H&M would propose the following
outline of an agreement:

(1) UNITE (or any other union advocated by a fourth of the employees in
any particular unit) may request access in order to communicate with
that unit of employees. Access will be scheduled consistent with
business needs, will be non-disruptive and shall be in non-working
locations.

(2) Discussion of union representation shall be positive. H&M will not
advocate against union representation and will restrict itself to
communicating to its employees necessary factual information, including
responding to any misstatements made by other parties. UNITE will not
disparage H&M, its officials or its policies, but will tell employees
about the benefits of representation by UNITE.

(3) No employee shall be subject to coercion or intimidation by anyone.

(4) No less than thirty days after access is granted, UNITE may ask the
American Arbitration Association, or a similar group, to hold a secret
ballot election within the following twenty days.

(5) If a majority of the employees choose to be represented by UNITE,
H&M will recognize UNITE as their collective bargaining agent. If a
majority of the employees vote against representation, or if UNITE fails
to seek an election within the stated time period, then UNITE will not
seek to organize that group of employees for the following twelve
months.

(6) UNITE will not picket or take other aggressive action against H&M
in connection with its efforts to represent H&M employees.

(7) Any dispute about the meaning or application of the agreement would
be subject to immediate resolution by a standing arbitrator chosen by
the parties.

H&M would, of course, be willing to negotiate over the particulars of
this proposal. One point must be stressed, however: H&M is committed to
ensuring the fairest process for its workers and we believe that a
secret ballot election is the only democratic process that can meet this
objective.

Please let me know your thoughts regarding this proposal at your
earliest convenience.

Sincerely,
Susanna Lindberg