H&M Hennes & Mauritz AB

H & M HENNES & MAURITZ AB HELÅRSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 09:58 CET

• H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsåret till MSEK 101 393 (88 532), en ökning med 15 procent. I lokala valutor blev ökningen
4 procent.

• Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgick till MSEK 22 103 (21 190). Koncernens resultat efter skatt blev MSEK 16 384 (15 294), motsvarande SEK 19:80 (18:48) per aktie, en ökning med 7 procent.

• Omsättningen exklusive moms under fjärde kvartalet uppgick till MSEK 28 011 (26 310), en ökning med 6 procent. I lokala valutor ökade omsättningen med 3 procent.

• Bruttoresultatet för fjärde kvartalet uppgick till MSEK 18 581 (16 416), en ökning med 13 procent. Bruttomarginalen uppgick till 66,3 procent (62,4).

• Fjärde kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 7 992 (7 114), en ökning med 12 procent. Resultatet efter skatt blev MSEK 6 154 (5 089).

• Framgångsrik etablering i Ryssland under 2009.

• För verksamhetsåret 2009/2010 planerar H&M ett nettotillskott om cirka 240 butiker.

• Styrelsen föreslår en utdelning om SEK 16:00 (15:50) per aktie.

-----------------------------------------------------------------
• Försäljningen i december 2009 ökade med 15 procent i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år.

• Försäljningen under perioden 1 - 26 januari 2010 ökade med 13 procent i lokala valutor jämfört med samma period föregående år.


Omsättning
H&M-koncernens omsättning exklusive moms under verksamhetsåret uppgick till MSEK 101 393 (88 532), en ökning med 15 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 118 697 (104 041), en ökning med 14 procent. I lokala valutor var ökningen 4 procent och i jämförbara enheter minskade försäljningen med 5 procent.

Omsättningen exklusive moms under fjärde kvartalet uppgick till MSEK 28 011 (26 310), en ökning med 6 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 32 758 (30 848), en ökning med 6 procent. I lokala valutor ökade omsättningen med 3 procent och i jämförbara enheter minskade den med 6 procent.

Koncernen öppnade 275 (234*) butiker och stängde 25 (18) butiker under verksamhetsåret, dvs ett nettotillskott på 250 butiker. Under fjärde kvartalet öppnades 159 (129) butiker och 11 (9) stängdes. Det totala antalet butiker i koncernen per den 30 november 2009 uppgick därmed till 1 988 (1 738) varav 36 är franchisebutiker, 23 COS-butiker samt 46 butiker inom FaBric Scandinavien-gruppen.

* inklusive 13 Monki-butiker och 7 Weekday-butiker som tillkom via H&M:s förvärv av FaBric Scandinavien AB.


Kontaktpersoner

Nils Vinge, IR-ansvarig
08-796 5250

Jyrki Tervonen, finanschef
08-796 5277

Karl-Johan Persson, vd
08-796 5233

Växel
08-796 5500
Informationen i denna helårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 januari 2010 klockan 07.30 (CET).