H&M Hennes & Mauritz AB

H & M HENNES & MAURITZ AB NIOMÅNADERSRAPPORT

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 09:06 CEST


  • H&M-koncernens omsättning exklusive moms uppgick under verksamhetsårets första nio månader till MSEK 62 222 (55 529), en ökning med 12 procent. I lokala valutor blev ökningen 11 procent och i jämförbara enheter var försäljningen på samma nivå som föregående år.

    Resultatet efter finansiella poster för de första nio månaderna uppgick till MSEK 14 076 (12 949), en ökning med 9 procent. Koncernens resultat efter skatt blev MSEK 10 205 (8 935), motsvarande SEK 12:33 (10:80) per aktie, en ökning med 14 procent.

    Omsättningen exklusive moms under tredje kvartalet uppgick till MSEK 20 871 (18 707), en ökning med 12 procent. I lokala valutor ökade omsättningen med 10 procent och i jämförbara enheter minskade den med 1 procent.
  • Tredje kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 4 586 (4 404), en ökning med 4 procent.

  • Försäljningen i augusti ökade med 8 procent i lokala valutor jämfört med samma månad föregående år.

• Varulagrets storlek är på en mycket tillfredsställande nivå med en högre andel nya höstvaror jämfört med samma tidpunkt förra året.

  • Fantastiskt mottagande av första butiken i Tokyo, Japan i september.

  • Försäljningen i september har fram till och med den 28:e ökat med 9 procent jämfört med samma period föregående år.

Omsättning

H&M-koncernens omsättning exklusive moms under verksamhetsårets första nio månader uppgick till MSEK 62 222 (55 529), en ökning med 12 procent. I lokala valutor var ökningen 11 procent och i jämförbara enheter var försäljningen på samma nivå som föregående år. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 73 193 (65 287).

Omsättningen exklusive moms under tredje kvartalet uppgick till MSEK 20 871 (18 707), en ökning med 12 procent. Omsättningen inklusive moms blev MSEK 24 540 (22 032), i lokala valutor ökade omsättningen med 10 procent och i jämförbara enheter minskade den med 1 procent.

Omsättningen inklusive moms, i lokala valutor, i augusti 2008 ökade med 8 procent, jämfört med samma månad föregående år. Försäljningen i jämförbara enheter minskade med 3 procent.

Koncernen öppnade 85 (99) butiker under niomånadersperioden och 9 (12) butiker stängdes. Till detta ska läggas 7 Weekday-butiker och 13 Monki-butiker som tillkommit via H&M:s förvärv av Fabric Scandinavien AB. Det totala antalet butiker i koncernen per den 31 augusti 2008 uppgick därmed till 1 618 (1 432) varav 12 är franchise-butiker.

Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-ansvarig
08-796 5250

Leif Persson, finanschef
08-796 1300

Rolf Eriksen, Vd
08-796 5233

Växel
08-796 5500

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 september 2008 klockan 08.00 (CET).