H&M Hennes & Mauritz AB

H&M-koncernens försäljning ökade under oktober månad

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2003 09:56 CET

2003 med 10 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Omsättningsökning per månad i procent exklusive valutakursförändringar:


1999/00 2000/01 2001/02 2002/03

December 19 7 10 16
Januari 13 22 8 18
Februari 27 16 16 10
Mars 5 27 16 8
April 18 15 12 12
Maj 15 20 11 9
Juni 7 21 19 8
Juli 10 18 18 8
Augusti 3 26 16 5
September 22 34 8 6
Oktober 5 18 26 10
November 8 20 14

Helår 12 20 14

November månads försäljningsutveckling publiceras måndagen den 15
december 2003 kl 08.30.

Rolf Eriksen
VD

Kontaktpersoner:
Carl-Henric Enhörning 08-796 5410