H&M Hennes & Mauritz AB

H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I JANUARI

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2011 09:52 CET

I januari månad 2011 ökade H&M-koncernens totala försäljning med 9 procent jämfört med samma månad föregående år, räknat i lokala valutor inklusive moms. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, ökade försäljningen med 1 procent.

Totalt antal butiker per den 31 januari 2011 uppgick till 2 210 butiker jämfört med 1 987 vid samma tidpunkt föregående år.

För tabell över försäljningsutvecklingen under de senaste åren se bifogat dokument.

Februari månads försäljningsutveckling publiceras i samband med tremånadersrapporten den 31 mars 2011.

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson:
Nils Vinge, IR-ansvarig             
08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2011 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår mer än 2 200 butiker på 38 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966 och antalet anställda var ungefär 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.