H&M Hennes & Mauritz AB

H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I MARS

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2011 10:05 CEST

I mars månad 2011 ökade H&M-koncernens totala försäljning med 2 procent jämfört med samma månad föregående år, räknat i lokala valutor inklusive moms. I jämförbara enheter, dvs de butiker och distanshandelsländer som har varit i drift under minst ett helt räkenskapsår, minskade försäljningen med 5 procent.

Försäljningsutvecklingen i mars 2011 ska ses mot bakgrund av en mycket stark försäljningsökning motsvarande månad förra året som bland annat påverkades av en positiv påskeffekt.

Totalt antal butiker per den 31 mars 2011 uppgick till 2 238 butiker jämfört med 2 018 vid samma tidpunkt föregående år.

För tabell över försäljningsutvecklingen under de senaste åren se bifogat dokument.

April månads försäljningsutveckling publiceras den 16 maj 2011.
 

Karl-Johan Persson, VD

Kontaktperson: Nils Vinge, IR-ansvarig               08-796 5250
 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 april 2011 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår mer än 2 200 butiker på 40 marknader, inklusive franchisemarknader. 2010 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 126 966 och antalet anställda är fler än 87 000. Ytterligare information finns på www.hm.com.