H&M Hennes & Mauritz AB

H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I OKTOBER

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 12:36 CET

I oktober månad 2010 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive moms med 13 procent jämfört med samma månad föregående år. I jämförbara enheter ökade försäljningen med 3 procent.

Totalt antal butiker per den 31 oktober 2010 uppgick till 2 143 butiker jämfört med 1 925 vid samma tidpunkt föregående år.


För tabell över försäljningsutvecklingen under de senaste åren se bifogat dokument.


November månads försäljningsutveckling publiceras onsdagen den 15 december 2010
kl 08.00.

Karl-Johan Persson, VD


Kontaktperson:
Nils Vinge, IR-ansvarig    08-796 5250


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2010 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår mer än 2 100 butiker på 38 marknader. 2009 uppgick omsättningen inklusive moms till MSEK 118 697 och antalet anställda var ungefär 76 000. Ytterligare information finns på
www.hm.com.