H&M Hennes & Mauritz AB

H&M-KONCERNENS FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I SEPTEMBER

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 08:34 CEST

I september månad 2010 ökade försäljningen i lokala valutor inklusive
moms med 16 procent jämfört med samma månad föregående år.

Omsättningsutveckling per månad i procent exkl. valutakursförändringar:

2006/2007 2007/08 2008/09 2009/2010
December 16(5) 10(-1) 3(-7) 15(3)
Januari 16(5) 17(3) 9(-1) 11(1)
Februari 15(5) 24(10) 1(-8) 10(-1)
Mars 29(17) 3(-8) 6(-3) 21(9)
April 21(8) -1(-10) 19(8) 4(-6)
Maj 10(-2) 25(14) 0(-9) 6(-4)
Juni 17(5) 8(-2) 4(-5) 20(9)
Juli 14(2) 15(3) 7(-3) 21(10)
Augusti 11(-1) 8(-3) -3(-11) 24(14)
September 25(12) 10(-2) 1(-8) 16(8)
Oktober 15(3) 9(-2) 7(-3)
November 14(1) 7(-4) 1(-9)

Helår 17(5) 11(-1) 4(-5)

Siffrorna inom parentes visar försäljningsutvecklingen i jämförbara
enheter. Som jämförbara enheter betraktas de butiker och distans-
handelsländer som har varit i drift under minst ett verksamhetsår.
H&M:s verksamhetsår är 1 december till 30 november.

Totalt antal butiker per den 30 september 2010 uppgick till 2111 jämfört
med 1869 vid samma tidpunkt föregående år.

Oktober månads försäljningsutveckling publiceras måndagen den 15
november 2010 kl 08.00.

Karl-Johan Persson, VD
Kontaktperson:Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som H & M Hennes &
Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
15 oktober 2010 kl 08.00 (CET).

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat
på NASDAQ OMX Stockholm. Företagets affärsidé är att erbjuda mode och
kvalitet till bästa pris. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena
COS, Monki, Weekday och Cheap Monday samt H&M Home. I dagsläget ingår
mer än 2 100 butiker på 37 marknader. 2009 uppgick omsättningen
inklusive moms till MSEK 118 697 och antalet anställda var ungefär 76
000. Ytterligare information finns på www.hm.com.