H&M Hennes & Mauritz AB

H&M's halvårsrapport 2002-12-01--2003-05-31

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 08:30 CEST

H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent.
Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK 4.256 (3.318), en ökning med 28 procent.
Vinsten per aktie efter beräknad skatt blev SEK 3:34 (2:61).
Omsättningen för andra kvartalet uppgick till MSEK 14.390 (13.460), en ökning med 7 procent jämfört med föregående år. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent.
Bruttomarginalen uppgick under andra kvartalet till 56,7 procent (54,6).
Andra kvartalets resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 2.566 (2.138), en ökning med 20 procent.
Mycket bra start på de tre nya marknaderna Polen, Tjeckien och Portugal. Fortsatt kraftig resultatförbättring i USA, vinst före avskrivningar under andra kvartalet.
Lagret bedöms som mycket bra både avseende nivå och sammansättning.
Stockholm den 18 juni 2003

Styrelsen

Kontaktpersoner:
Carl-Henric Enhörning, IR-ansvarig 08-796 5410
Leif Persson, finanschef 08-796 1300
Rolf Eriksen, VD 08-796 5233
Växel 08-796 5500

Bakgrundsinformation om H&M samt pressbilder finns att tillgå på www.hm.com