H&M Hennes & Mauritz AB

H&M TREMÅNADERSRAPPORT 2005-12-01 - 2006-02-28

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2006 08:47 CEST

· Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 15.071
(12.610), en ökning med 20 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick
ökningen till 14 procent. Omsättningen inkl moms var MSEK 17.686
(14.820).

· Resultatet efter finansiella poster blev MSEK 2.680 (2.309) en ökning
med 16 procent. Koncernens vinst efter beräknad skatt uppgick till MSEK
1.809 (1.501), motsvarande SEK 2:19 (1:81) per aktie.

· Periodens bruttoresultat blev MSEK 8.514 (7.167), vilket motsvarade en
marginal om 56,5 procent (56,8).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 2.574 (2.204). Rörelsemarginalen
blev 17,1 procent (17,5).

· Grekland blir ny H&M-marknad. Planerad öppning i Aten våren 2007.


Kontaktpersoner:
Nils Vinge, IR-ansvarig 08-796 5250
Leif Persson, finanschef 08-796 1300
Rolf Eriksen, VD 08-796 5233
Växel 08-796 5500

Bakgrundsinformation om H&M samt pressbilder finns att tillgå på
www.hm.com