H1 Communication AB

H1 Communication AB (publ) slutreglerar förvärv av Telennium ABs kundstock

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 17:30 CEST

(Aktietorget: H1 B)

H1 Communication AB (publ), har slutreglerat köpeavtalet avseende förvärvet av kundstocken i Telennium AB.

Slutregleringen innebär att det i H1 Communication AB (publ) finns totalt 4.994.671 utgivna aktier i bolaget varav 994.663 utgörs av B-aktier, 230 000 st av dessa B-aktier är emitterade i samband med förvärvet. Förvärvspriset är beräknat till en kurs motsvarande 6,20 kr/aktie.

Mer information:
Patric Huczkowski, informationsansvarig, H1 Communication AB,
tel. +46 70 - 556 86 61, patric.huczkowski@h-1.se

H1 Communication AB är en lokal svensk aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom ContactCenter branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. Genom dessa tre områden skapar vi värden åt våra uppdragsgivare i form av ökad tillväxt, kostnadsreduktion samt en hög jämn kvalitet. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h-1.se.