H1

H1 Flaggningsmeddelande – Inlösen av aktier

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 09:47 CEST

Flaggningsmeddelanden med anledning av inlösen av aktier i H1 Communication AB (publ)

Den 3:e september beslutades vid en extra bolagsstämma att inlösa totalt 4.014.040 st B-aktier. Inlösen har nu blivit registrerat hos Bolagsverket. Den 19:e september har ärendet om minskat antal aktier blivit registrerat hos Bolagsverket vilket innebär att befintliga ägare efter inlösen har förändrade ägarandelar.

Totalt uppgår nu antalet aktier i H1 till 9.598.530 st fördelade på 4.000.008 st A-aktier samt 5.598.522 st B-aktier. Med anledning av inlösenförfarandet av ovanstående 4.014.040 st B-aktier sker följande flaggningsmeddelanden:

  • Saminvest Mitt AB ökar sin ägarandel från 17,9% till 25,3% samt röststyrkan från 14,0% till 15,2%
  • Kardinsky & Co AB ökar sin ägarandel från 9,5% till 13,5 % samt röststyrkan från 25,0 till 27,0%
  • Mattias Lööv med bolag ökar sin ägarandel från 7,1% till 10,1% samt röststyrkan från 5,9% till 6,4%
  • Patric Huczkowski ökar sin ägarandel från 3,8% till 5,4% samt röststyrkan från 9,2% till 10,1%

För vidare information kontakta VD Mattias Lööv, mattias.loov@h1.se alt 0771-24 25 26.


H1 Communication AB är en aktör med ett nordiskt perspektiv som är verksam inom CRM-området. H1 har 300 anställda i länderna Sverige, Norge och Estland och hanterar över 5 miljoner kundkontakter per år för sina uppdragsgivare i både offentlig och privat sektor. H1 erbjuder tjänster inom Försäljning & Retention, Kundservice, Teknisk support samt Växel. H1 har ambitionen att vara den ledande aktören i norden inom Contact Center branschen, detta genom sin egen filosofi, unika metodik samt teknik som alltid ligger i framkant. H1 aktien är listad och handlas på Aktietorget. Mer information på www.h1.se. Telefon 0771-24 25 26 Kontor: Östersund (HK), Helsingborg, Stockholm, Bollnäs samt Tallinn (Est) och Halden (No).