Accelerator Nordic AB

Håkan Åström och Peter Buhl Jensen till PledPharmas styrelse

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:01 CEST

 

Håkan Åström och Peter Buhl Jensen till PledPharmas styrelse

Accelerators dotterbolag PledPharma har utsett Håkan Åström till ordförande och Peter Buhl Jensen till ledamot i styrelsen.

Håkan Åström har lång erfarenhet från läkemedelsbranschen. Han är idag ordförande i Orexo AB, Affibody Holding AB och Ferrosan Holding AS samt styrelseledamot i Rhenman & Partner Asset Management. Håkan Åström har tidigare varit ordförande i Biovitrum AB och Topotarget AS och också ledamot i styrelsen för Karolinska Institutet.

 

Håkan Åström har tidigare även varit VD för bland annat Travenol AB (Baxter Inc.), Astra Pharmaceuticals Ltd och Kabi Pharmacia AB. Under åren 1997 – 2003 var han chef för koncernstrategi och kommunikation vid Pharmacia Corporation samt VD för Pharmacia AB.

 

Peter Buhl Jensen är professor i Clinical Oncology vid Köpenhamns universitet, MD, DMSc och ledande överläkare vid onkologiska kliniken på Ålborgs sjukhus. Han har publicerat över 100 vetenskapliga artiklar om läkemedelsutveckling inom anticancer.

 

Peter Buhl Jensen grundade det danska cancerläkemedelsföretaget Topotarget år 2000 och var VD under perioden 2001 – 2010. Topotarget noterades på Köpenhamnsbörsen 2005 och har idag ett börsvärde på ca 650 Mkr. Peter Buhl Jensen är idag VD för LiPlasome Pharma ApS och styrelseledamot i Vecata A/S, Proof of Concept Board- DTU-KU-Risø, Symbion A/S och WNT Research AB.

 

PledPharma presenterade i juni positiva resultat från en Fas IIa-studie på patienter med koloncancer som visade att dess substans PP-095 väsentligt minskar allvarliga negativa biverkningar av cellgiftet FOLFOX. Studieresultaten visar att företagets koncept fungerar.

 

Accelerator planerar att dela ut dotterbolaget PledPharma till aktieägarna under våren 2011, för att underlätta för PledPharma att utvecklas till ett framgångsrikt läkemedelsföretag. Dotterbolaget planerar att lista sin aktie på NASDAQ OMX First North och i samband med detta göra en nyemission för att finansiera sin fortsatta utveckling.

 

 

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 824 25 25

 

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde i dotterbolagens befintliga produkter.  De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har produkter som nått kommersialiseringsfas. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Läkemedelsföretaget PledPharma bedriver två fas II-studier och även AddBIO har inlett kliniska studier. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien är noterad på Aktietorget.

För mer information, se www.acceleratorab.se

 

PledPharma utvecklar terapier för svåra sjukdomar. Genom att effektivisera annan behandling ska bolagets läkemedel minska allvarliga biverkningar och öka patienternas överlevnad. Eftersom PledPharmas projekt utgår från en kliniskt väl etablerad substansklass fokuseras utvecklingsarbetet till kliniska studier. PledPharma har för närvarande två projekt i klinisk Fas II, ett på cancerområdet och ett på hjärta/kärl-området. Båda produkterna har möjlighet att tillgodose ett mycket stort medicinskt behov och har också en stor marknadspotential. För mer information, se www.pledpharma.se