Make IT in India AB

Håkan Stattin Senior Advisor hos Make IT in India AB

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 19:57 CET

Håkan Stattin har blivit ett välkänt namn för många när han har arbetat med att utveckla Make IT in India´s affärsinriktning. Han har fått djupa erfarenheter från IT-offshoring och insikt i hur olika kundprojekt genomförs bäst. Denna kunskapsbank är nu en hörnsten i Make IT in India´s dagliga verksamhet.

Framöver kommer Håkan Stattin att arbeta ännu mer med konkret rådgivning och ledning av IT-projekt i offshoreländer som exempelvis Indien. Det sker i form av stöd inte minst vid uppdragsgivarnas viktiga etableringsfas.

– Lyckad offshoring kräver ett grannlaga förarbete, säger Håkan Stattin. Oerhört mycket är vunnet om kravspecifikation, intern förankring, social/kulturell samverkan och annat är helt klart från början.

Håkan Stattin har många års erfarenhet från att driva projekt av varierade slag. Han har genom åren varit linjechef, projektledare med tunga uppdrag, tagit fram IT-strategier och arbetat i betydande omfattning med rådgivning. Han poängterar gärna vikten av fungerande gränssnitt mellan IT-användarna i ett företag och dess IT-systems tekniska funktioner.

– Med Håkan Stattins nya roll signalerar vi att rådgivning med erfaren svensk expertis behövs allt mer, säger Åke Pihlanen som är vd för Make IT in India AB. Fler och fler kunder efterfrågar detta i offshoringens startfas. Andra har insett det lite väl sent.

Sedan 1999 erbjuder Make IT in India AB rådgivning, utbildning, projektledning etc. till företag som:

• planerar IT-offshoring men som har liten erfarenhet eller ingen sådan alls
• har provat tidigare utan att lyckas
• har pågående projekt som håller på att gå snett
• vill förbättra/utveckla system, program, applikationer, underhåll m m genom säkrare, snabbare och avsevärt kostnadsbesparande offshoring

För närmare upplysningar kontakta gärna Åke Pihlanen på 0706-20 28 20.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specialister på IT-offshoring sedan 1999

Make IT in India AB har 10 års erfarenhet av att leda och koordinera IT-projekt offshore. Med denna erfarenhet i ryggen vet Make IT in India vad som krävs av alla parter för att sätta upp en väl fungerande offshorerelation och vad som krävas för att etablera ett långsiktigt samarbete med en leverantör offshore. Make IT in India erbjuder även företag/organisationer rådgivning/vägledning och utbildning inom IT-offshoring.