Swedbank

Håkan Wilson tf IR-chef i FöreningsSparbanken

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 16:19 CET


Håkan Wilson har utsetts till tillförordnad chef för FöreningsSparbankens investerarrelationer då Jonas Blomberg kommer att sluta sin anställning. Håkan Wilson tillträder tjänsten omgående.

För ytterligare information:
Henrik Kolga, informationsdirektör, tfn: 070-811 13 15
Anders Ek, chef Strategisk och Internationell Bankrörelse, tfn: 08-585 926 66

FöreningsSparbanken är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,4 miljoner privatkunder och 396 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Tillsammans med de samverkande sparbankerna har koncernen drygt 750 kontor i Sverige. I de baltiska länderna finns ytterligare drygt 250 kontor. Utanför den nordisk-baltiska hemmamarknaden har koncernen verksamhet i Helsingfors, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 15 000. Läs mer om FöreningsSparbanken på http://www.fsb.se