Ultra Tan AB

Håll dig frisk – njut av solen!

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 20:14 CEST

Helgen kommer enligt väderleksrapporten att bjuda på fantastiskt väder. Så nu kan du ta chansen att fylla på det nyttiga D-vitaminet samtidigt som du njuter av det härliga vädret.

D-vitamin, som bildas när vi solar, har positiva effekter som långt överstiger de negativa effekter som överdrivet solande kan medföra.

När vi solar bildar huden, helt naturligt, D-vitamin. Forskarna anser idag att i får mellan 75 och 80 % av D-vitaminbehovet från solen. Andra sätt att få i sig D-vitamin är att äta fet fisk – ungefär två makrillar om dagen. Kosttillskott är inte att rekommendera; de är alltför klena, och ger dessutom A-vitamin, vilket är giftigt. Solen har bevisad effekt mot bland annat följande sjukdomar:

Alla former av cancer – ner med 30 %

En av de tyngsta studierna presenterades våren 2005 på Amerikanska Cancerforskningsförbundets årliga konferens i Anaheim, Kalifornien.  Den konstaterade att dödligheten i cancer generellt skulle minska med 30 % om kroppen fick tillräckligt med D-vitamin.

Lungcancer - dubbelt så stor chans att överleva

456 patienter med tidig lungcancer studerades. Fem-års-överlevnadsgraden var 72 % för dem med höga halter av D-vitamin mot 29 % för dem med låga halter.

Halverad risk för prostatacancer

Tio gånger fler dör i prostatacancer jämfört med malignt melanom. I en studie jämförde forskare vid tre olika cancerinstitut 450 patienter med mycket svår prostatacancer med 455 män i motsvarande ålder och med liknande bakgrund, som inte hade sjukdomen. Män som exponerades för lite sol löpte dubbelt så stor risk att utveckla prostatacancer som män som regelbundet exponerades för mycket sol.

I en annan studie jämfördes 1029 män som hade utvecklat prostatacancer med 1371 friska män som matchats mot ålder och rökvanor. Män med mycket D-vitamin hade 45 % lägre sannolikhet att utveckla prostatacancer.

Cancer i bukspottskörteln

Bukspottkörtelcancer är väldigt svår; de som får den överlever i genomsnitt bara tre månader. Tittar man på världskartan för bukspottkörtelcancer (pancreascancer) ser man att de högsta siffrorna påträffas i Norden. I svenska Socialstyrelsens skrift “Cancer i Siffror 2005” står det på sidan 59 att “Bukspottkörtelcancer är däremot mycket ovanlig i t ex Afrika och Indien".

Klara hudcancern – fortsätt sola

Det har visat sig att chansen att överleva hudcancer är större om man solar än om man inte gör det. Sambandet mellan solning och hudcancer är dessutom ifrågasatt.

Blodpropp hos kvinnor – 30 % minskad risk

Varje år drabbas 5 000 kvinnor av blodpropp, för 1 000 av dem blir det livshotande då proppen släpper i benet och går vidare till lungan. Studien visar att kvinnor som solar mycket löper 30 procent lägre risk att drabbas av blodpropp jämfört med dem som undviker solen.

Solen stärker immunförsvaret

Enligt en undersökning var det 40 % fler bland de med lägst halter av vitamin D som nyligen haft en luftvägsinfektion, jämfört med dem med högst halter. Siffran är givetvis justerad för rökning, BMI, ålder och andra grundläggande hälsofaktorer.

KOL och astma – solen hjälper

När det gällde personer som redan hade kroniska luftvägssjukdomar som astma eller KOL, var sambandet ännu starkare. Undersökningen pekar alltså på att vitamin D spelar en stor roll för immunförsvaret.

Benskörhet (Osteoporos)
Sist men inte minst så finns det studier som visar att benskörhet har sin orsak i solljusbrist. Detta är ett stort problem i vår solfattiga region.

Minskat blodtryck och lägre kolestorolhalt

När det gäller hjärtinfarkt och hjärnblödning finns det studier som visar på att solning minskar kolesterolhalten och att blodtrycket sänks.

Fler exempel samt komplett källhänvisning till relevanta forskningsrapporter hittar du bl a i dokumenten ”Det är nyttigt att sola” och ”Nyligen gjorda studier”.

För mer information

Roland Laurent, VD Ultra Tan AB, telefon 0705-337 900, e-post roland.laurent@ultratan.se, hemsida www.ultratan.se.