Naturvetarna

Håll i tömmarna och utred all tillsyn!

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 18:23 CET

Eskil hold your horses, ta ett samlat grepp och utred all tillsyn istället för att falla offer för opinionens vindar! Det är Naturvetarnas budskap till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C). En organisation som säkrar en likformig tillsyn i hela Sverige och som är lärande, funktionell och effektiv är det som regeringen bör sträva efter. 

Eskil Erlandsson gick igår ut i Ekot och uttalade sig om att regeringen överväger att centralisera all kontroll av köttproduktion mot bakgrund av den senaste tidens köttskandaler. Det krävdes att en svensk institution som köttbullar, och till råga på allt IKEA:s köttbullar, skulle drabbas för att saker och ting skulle börja röra sig på allvar. Reaktionen på Erlandssons utspel lät inte vänta på sig utan Sveriges Kommuner och Landsting gick direkt ut och sa att man inte vill ha en centralisering. 

Ingen av parterna lyfter i dessa utspel blicken och ser den stora bilden. Fokus bör naturligtvis istället skifta till vad som borde vara det centrala för regeringen, nämligen att tillsynen i samhället ska vara likvärdig, förutsägbar, resurseffektiv och rättssäker. Detta gäller livsmedelskontroll men det gäller också all annan tillsyn i samhället. Vi uppnår inte detta genom förhastade och ogenomtänkta beslut, som att centralisera all kontroll av köttproduktion i en populistisk "quick fix", utan genom att man utreder frågan grundligt med fokus på hur den ska organiseras.

Naturvetarna anser även att en sådan utredning bör bredda sitt angreppssätt. Förutom hela livsmedelskedjan bör man också lyfta blicken och undersöka andra tillsynsområden som är lämpliga för ändamålet. Det är till exempel svårt att bryta loss livsmedelskontroll från miljö- och hälsoskyddstillsyn som helhet då de är så nära sammankopplade. Icke att förglömma är också djurskydd som per automatik borde ingå om man ska titta på hela livsmedelskedjan men som är värt att extra poängtera i detta sammanhang.

Oavsett om man finner att en omorganisering av tillsynen ska ske eller inte måste en framtida organisation säkra en likformig tillsyn över hela landet där det inte finns risker för otillbörlig påverkan eller intressekonflikter. Vidare måste en framtida organisation vara lärande, funktionell och effektiv. Med en sådan organisation står sig tillsynen tryggt förankrad i de grundvalar som bör genomsyra den – likvärdighet, förutsägbarhet, resurseffektivitet, rättsäkerhet - om opinionens vindar återigen skulle börja blåsa starkt! 


Kristofer Jervinge, utredare Naturvetarna

Naturvetarna är Saco-förbundet för professionella inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Förbundet är expert på naturvetares branscher, forsknings- och arbetsvillkor. 32 000 naturvetare har hittills valt att samlas i förbundet, oavsett position på arbetsmarknaden.