Jämtland Härjedalen Turism

Hållbar besöksnäring - ökad export för Sverige

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 09:17 CEST

Foto: Tina Stafrén/Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen ingår som pilotregion i att utveckla ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssäkringsystem för besöksnäringen - vår viktigaste framtidsnäring i Sverige. För att lyckas med att få besöksnäringen att växa samtidigt som gästerna blir nöjdare och tillväxten hållbar är Jämtland Härjedalen Turism (JHT) delaktiga i att utveckla det nya systemet som förväntas vara lanserat 2015. Projektet drivs av Västsvenska Turistrådet på uppdrag av Tillväxtverket. 

Svensk besöksnäring skall enligt den nationella strategin för besöksnäringen fördubbla sin omsättning till 500 miljarder år 2020. För att nå den målbilden krävs att gästerna blir nöjdare samtidigt som tillväxten är hållbar och inte äventyrar de gemensamma resurserna för kommande generationer. På uppdrag av TIllväxtverket driver Västsvenska Turistrådet ett projekt för att ta fram ett nationellt kvalitets- och hållbarhetssäkringssystem. I arbetet ingår de fyra pilotregionerna Jämtland Härjedalen, Västra Götaland, Kronoberg/Kalmar/Jönköping och Sörmland/Västmanland. 

JHT som driver satsningen för Jämtland Härjedalen har tillsammans med Destination Funäsfjällen under 2011 varit delaktiga i att utveckla systemet och anpassa det för de förutsättningar som råder i regionen. Från Landsbygdsprogrammet och Regionförbundet har nu JHT beviljats resurser för att fortsätta driva utvecklingen av systemet under två år framöver. Under 2012 skall systemet aktualiseras och märkningen av de första anläggningarna inom småskaligt boende, aktiviteter och sevärdheter bli officiell. Målsättningen är att systemet skall vara klart för nationell lansering 2015.

Att vara med från början ger oss möjligheten att anpassa kvalitetssäkringsmodellen för turismen i Jämtland Härjedalen som till stor del präglas av fjällturism och därmed skiljer sig från många andra regioner i Sverige, säger Petter Eurenius, ansvarig för satsningen i Härjedalen, Destination Funäsfjällen.

I Sverige finns idag flera olika system för hållbarhet och kvalitet men en avsaknad av ett gemensamt verktyg som beaktar såväl service som faciliteter och hållbarhet samt i samband med det både klassificerar, utvärderar och har en rådgivande funktion. I t ex Skottland och på Nya Zeeland har man arbetat med liknande system i många år och Sverige har i utvecklingen av det svenska systemet tagit hjälp av Rob Cullen från VisitScotland som har många års erfaranhet inom denna typ av frågor. 

Det här är ett system som vägleder konsumenterna till de upplevelser som motsvarar deras förväntningar. Samtidigt är det ett affärsutvecklingsverktyg som inspirerar till förbättringar och innovationer för företagen - och det är ett system för alla typer av turismföretag, säger Rob Cullen, VisitScotland. 

JHT bjöd i början av veckan in till ett seminarie där Rob Cullen och Petter Eurenius informerade om projektet. Seminariet innehöll även reflektioner från Myskoxcentrum i Tännäs, en av de produkter vars hållbarhet och kvalitet testats under utvecklingsfasen av systemet.

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen och företräder regionens besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT ägs av och samverkar med länets destinationer och turistföretag, företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer mfl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för kommunerna och Regionförbundet.