Policom Consulting

Hållbar etanol tullfri

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 07:45 CEST

Pressinformation

från SEKAB

- Att EU säger ja till SEKAB:s ansökan om fortsatt lägre tullsatser för den etanol som importeras från Brasilien och används i E85 och ED95 är en mycket stor framgång, säger Anders Fredriksson, VD i SEKAB Biofuels & Chemicals. Det innebär att marknaden för både E85 för personbilar och ED95 för bussar och lastbilar kan fortsätta att utvecklas.

 

EU:s ja till lägre tullsatser är villkorat till krav på att etanolen skall vara verifierat hållbar, dvs av den typ som SEKAB importerar sedan snart ett år. Etanolen från brasilianska sockerrör är kvalitetssäkrad ur bland annat miljö-, klimat-, social- och etisk synpunkt.

- Det är inspirerande att notera att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu fått acceptans på politisk nivå inom EU, säger Anders Fredriksson. Den verifierat hållbara etanolen är ett första steg i en viktig process mot generella hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Det känns trimligt att de lägre tullsatserna för den etanol som används för fäör blanning i E85 och ED95 kopplas mot att etanolen är hållbar.

Beslutet innebär att EU fortsätter med olika tullsatser för etanol till låginblandning (5-10 procent) och för den högre inblandningen i E85 och ED95. Anledningen är att dessa konkurrerar med bensin och diesel som i princip är tullfria. Den lägre tullsatsen innebär att E85 slipper en prishöjning med ca 1 kr/liter..

EU:s beslut gäller i ett år och skall därefter omprövas

Kontakt:

Anders Fredriksson, VD, SEKAB BioFuels & Chemicals, 070-610 11 77

Kristina Nilsson, kommunikationsansvarig, SEKAB, 070- 274 99 01

E-post: kristina.nilsson@sekab.com

Läs om Verifierat hållbar etanol www.hallbaretanol.se

Läs om Sustainable Bioethanol Award, det världspris SEKAB fått för initiativet: Verifierat Hållbar Etanol www.sekab.com

Logotyp Verifierat HÅLLBAR ETANOL samt bild på Anders Fredriksson finns för nedladdning i pressrummet på www.sekab.com