Svenska Teknik&Designföretagen

Hållbar infrastruktur är ansvar på flera nivåer

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2012 15:38 CEST

Dagens frukostmöte hos Svenska Teknik&Designföretagen i Almedalen handlade om huruvida staten satsar på hållbar infrastruktur. ”I alla tider har kloka människor tagit de rätta besluten, utifrån den tidens utgångspunkter” öppnade Jonas Sundberg, professor Blekinge högskola och Sweco. Men problemet är att man endast tänker på enskilda projekt för sig. Städernas utveckling – och den sammanhängande infrastrukturen – är inte enskilda delar utan en helhet. Därför efterlyste Jonas mer av systemlösningar på en högre nivå.

Filip Jonsson, forskare på Chalmers och WSP påminde oss om att vi nu har 38 år kvar till 2050, när utsläppen av klimatgaser ska vara noll. Dagens utveckling ska stå sig över tid, varför alla beslut idag måste ha siktet inställt långt fram. Det är en het fråga för politiker, som gärna uttrycker sig i visioner, samtidigt som de ofta fattar kortsiktiga, populistiska beslut. Carola Gunnarsson, som både är lokalpolitiker i Sala och 3:e vice ordförande i SKL, menade att nuvarande plan för infrastrukturen verkligen tagits fram på nationell och lokal nivå. En dialogprocess värd namnet, där politikerna i Sala var med och fattade beslut om att de skulle satsa i Stockholm för att vinna i Sala.

Carola gav publiken en tankeställare när hon berättade att vi i Sverige har 42 000 mil enskild väg – och att de flestas resa in mot tätorten trots allt startar där. Det är en viktig insikt som just ger oss perspektivet ”mångfald”, d v s att vårt samhälle behöver mångfald både vad av människor och transportmedel. Annika Lillemets (mp) gav oss nästa starka bild när hon frågade -”Varför flyttar vi runt kex när vi istället kan byta recept?” Skillnaden mellan infrastruktur som fokuserar på transporter, när t ex bredband är en lika viktig infrastruktur. Lillemets olika inspel retade ibland upp publiken, när småskaligheten fick stort utrymme, samtidigt som hennes förslag på ett moratorium för utbyggnad av köpcentra ändå gav en bra tankeställare. Mångfald kan lika gärna vara utbud i affärer, där de olika kedjorna då får styrka på foten.

Agneta Hammer, ny stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, lyssnade intresserat på både forskare och politiker, för att sedan komma in på HUR man då praktiskt går till väga. Som tjänsteman i staden har hon nu den stora utmaningen att bygga om Göteborg, med omnejd. Med sina tidigare erfarenheter från Malmö och Helsingborg vet hon att den övergripande processen och besluten är viktiga, innan man börja lösa delarna/sektorerna. En bra process med mycket dialog är Agnetas recept för en hållbar stadsutveckling.

Publikens sista fråga blev -”Vilka roller ska ta ansvar för vad?” De olika talarna gav sina svar men sammanfattningsvis kan sägas att detta är något som rör alla nivåer, från nationell nivå, över regionerna till den lokala, och inte minst ner på individuell nivå. Såväl stora som små beslut i dagen lägger grunden för ett hållbart samhälle i morgondagen.

Missade du seminariet? Se det i repris via vår hemsida.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 700 företag med 32.500 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se