Sino-Swedish Design House

Hållbar svensk design ska marknadsföras i Kina

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 16:51 CEST

Den 13 september inviger handelsminister Ewa Björling SDHouse (Sino-Swedish Design House) i Shanghai. För svenska designbyråer innebär händelsen att den kinesiska designmarknaden snart finns inom räckhåll.

SDHouse är en Kinaetablerad plattform som verkar för svensk design bland kinesiska designköpande företag, och som efter en första tid av etablerande aktiviteter nu tar nästa steg i satsningen. Genom att marknadsföra, landa och projektleda uppdrag är syftet att generera svensk export och skapa ett utrymme för svensk design i Kina. Särskilt är det hållbarhetsinriktningen i den svenska produkt- och tjänsteutvecklingen som efterfrågas, och behövs, för att bära den kinesiska designmarknaden framåt. SDHouses inblick i de kinesiska förutsättningarna och i kulturen, ska nu användas för att underlätta svenska designers intåg och genomförande i ett nytt geografiskt område.

– Svenska designtjänster har mycket att ge nya marknader, vilket SDHouse vill stötta. I ett vidare perspektiv är designintroduktionen i Kina ett led i den svenska strävan att öka serviceexporten i stort. Sverige har alla möjligheter att bli en framstående serviceexportör, och då är design en bra ände att börja i, säger Bob Lee, professor i design och grundare av SDHouse.

Ett tjugotal svenska designbyråer med olika inriktningar har valt att delta i satsningen, för att nå nya publiker. En av dessa är True Creative, som specialiserar sig på att strategiskt utveckla varumärken utifrån ett helhetsperspektiv. Fördelarna med samarbetet anses vara många.   

– Vi byråer har en stor förståelse för att strategiskt och kundinriktat utveckla varu-märken; kunskaper som krävs för Kinas framtida export. SDHouse ger oss ett smidigt inträde till den kinesiska marknaden där de kulturella, strukturella och finansiella glappen är stora och nästintill omöjliga för oss som liten byrå att hantera på egen hand, säger Jenny Fossum, industridesigner/designstrateg och partner, True Creative.

Marknadsföringsarbetet har inletts under det senaste året, med bland andra delegationer mellan länderna där intresserade designer har fått chansen att sälja in sina tjänster hos kinesiska företag. Fortsättningen låter inte vänta på sig. SDHouses två ben att dels presentera svensk designkompetens i marknadsaktiviteter och dels att besöka kinesiska företag med designbehov, trappas nu upp. Arbetet stöttas från svenskt håll av lärosätet Konstfack och organisationen SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign). Efter invigningen den 13 september, börjar SDHouses medarbetare jakten på konkreta uppdrag som sedan ska genomföras i samarbete med svenska designbyråer.

Program för invigningen kommer inom kort.

För mer information kontakta:

Bob Lee, grundare, SDHouse

bob@ssdhouse.com,  +46(0)70-888 08 68 (till och med 3/9)/+86 135-1218 4461 (från och med 4/9)

Malin Pessa, marknadschef, SDHouse

malin@ssdhouse.com, +46(0)70-539 62 99 (till och med 4/9)

SDHouse verkar för utökad konkurrenskraft hos de anslutna svenska design-byråerna på den kinesiska marknaden, samt för bättre design och därmed bättre business för våra kinesiska kunder. SDHouse är en svenskägd affärsverksamhet i Kina, med huvudkontor i Shanghai, vid Shanghai International Design & Trade Promotion Center, Suite 907, 228 Ningguo Rd, Shanghai, China.