Regionförbundet i Kalmar län

​Hållbar tillväxt och nya marknader i fokus för regionförbundets företagsstöd

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 12:40 CET

En utvidgning av konsultchecken för hållbar tillväxt och mer pengar från Tillväxtverket till internationalisering. Det är två av nyheterna inom företagsstödet för 2016 som presenterades för styrelsen på onsdagen.

Konsultcheckar för små och medelstora företag utgör en viktig del av det företagsstöd som regionförbundet kan erbjuda. Checkarna kan sökas inom följande områden

  • Fou
  • Affärsutveckling inom besöksnäringen
  • Marknadsföring av nystartade företag
  • Design för ökad konkurrenskraft
  • Företagsutveckling för hållbar tillväxt
  • Nya marknader

När det gäller konsultcheckarna för Hållbar tillväxt kommer stödet 2016 att utvidgas med konsultinsatser för produktutveckling. Syftet är att företagen ska ges bättre möjligheter att förflytta sig i värdekedjan, det vill säga maximera vinsten och minska kostnaderna.

Inom Nya marknader har regionförbundet för 2016 fått 1,3 miljoner i ett extra tillskott från Tillväxtverket för området affärsutveckling inom internationalisering.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se