Region.Västerbotten

Hållbar utveckling genom världsomspännande nätverk

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 12:17 CET

Region Västerbotten har mottagit besked från FN-universitetet i Tokyo om certifiering för att bilda ett regionalt expertcenter för lärande om hållbar utveckling (Regional Center of Expertice).

Certifieringen är en signal om att regionen redan bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete som genom samverkan kan stärka ett innovativt lärande.

– See-veckan är ett exempel där många aktörer redan samverkar men vi kan arbeta tillsammans inom många fler områden. Vi har allt att vinna genom att handla gemensamt, berättar Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd, Region Västerbotten och ordförande för den styrgrupp som ska utgöra kärnan i RCE-nätverket för norra Sverige.

I början av 2013 bjuder Region Västerbotten in till att bilda ett nätverket som tillsammans ska kartlägga redan pågående aktiviteter inom lärande för en hållbar utveckling. Avsikten är att skapa större effekt genom att samordna respektive processer.

– Nätverket ger mer möjlighet till samhandling i hållbarhetsfrågor och stärker därmed den nordliga regionens utvecklingskraft, säger Ewa-May Karlsson.

Spritt runt hela världen finns idag 110 RCE-nätverk varav ett i Skåne. Det nya nätverket i norra Sverige med Västerbotten som nav blir det nordligaste RCE-nätverket i världen.

Ett RCE-nätverk ska ge mervärde till norra Sverige genom tillgång till samarbetspartner över hela världen, ge tillgång till metoder och strategier från alla kontinenter som stärker vårt lärande för hållbar utveckling.

Aktörer som medverkat och stöttat ansökan om att bilda RCE-nätverk är:
 Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå universitet, Umeå kommun, Akademi Norr, Piteå kommun, Bio Fuel Region, Studiefrämjandet, Luleå kommun, Sveriges Lantbruksuniversitet, Baltic University Programme, ESAM.

I styrgruppen för RCE, norra Sverige ingår:
Ewa-May Karlsson
, vice regionråd, Region Västerbotten
Katarina Sjöström, strateg för utbildningsfrågor, Region Västerbotten
Agneta Marell, vicerektor för samverkan och innovation, Umeå Universitet
Annika Nordlund, studierektor för forskarutbildningen, Institutionen för psykologi, Umeå Universitet
Margareta Rönngren, ordförande, för- och grundskolenämnden, Umeå kommun
Ylva Rune, utvecklingschef gymnasie- och vuxenutbildning, Umeå kommun

Läs mer om RCE-nätverk på FNs hemsida: http://www.ias.unu.edu/sub_page.aspx?catID=108&ddlID=183

För mer information:
Ewa-May Karlsson (C), vice regionråd, Region Västerbotten, 070663 64 94
Katarina Sjöström, strateg för utbildningsfrågor, Region Västerbotten, 070-377 37 20, 
katarina.sjostrom@regionvasterbotten.se
Eva Fridman, Eva Fridman, strateg för frågor miljö, energi, klimat, 070-263 51 62, 
eva.fridman@regionvasterbotten.se

Presskontakt:
Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se, 072 222 73 43


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://www.regionvasterbotten.se/pressrum/pressbilder.html