MK MarknadsKommunikation

Hållbar, vacker och funktionell arkitektur på ETTELVA

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2015 20:16 CET

Certway har väglett arkitektbyrån ETTELVA Arkitekter till kvalitets- och miljöcertifiering (ISO 9001 och 14001). ETTELVA skapar vackra och funktionella miljöer som sätter slutanvändaren i första rummet. De kallar det arkitektur med omtanke. Nu kan de stödja den värdegrunden med en estetisk vacker verksamhetsmanual och ett funktionellt system baserat på ISO 9001 och ISO 14001.

Förenkla processer och höja kvaliteten

”Verksamhetssystemet ger en bra överblick över vårt arbete och gör det enklare att komma med förbättringsförslag på våra rutiner och processer som förbättrar kvaliteten i det vi levererar” säger Lina Kumlin, planarkitekt ansvarig för team Stadsbyggnad på ETTELVA, och som har varit ansvarig för införandet av verksamhetssystemet på arkitektbyrån.

Lina tycker att de redan ser klara fördelar med det nya systemet, dels att det blir ett kvitto och bevis på att företaget håller hög kvalitet gentemot mot kund, dels att det underlättar väsentligt i anbud och offerter. Vidare tycker hon att det är till stor hjälp när det kommer nyanställda, som uttryckt att de tycker att det är värdefullt med en tydlig manual för hur man arbetar på ETTELVA att luta sig mot.

Hållbar arkitektur

Som arkitektföretag menar ETTELVA att de har ett stort ansvar för att skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling, och de har kompetens att ifrågasätta lösningar som innebär negativ miljöpåverkan och föreslå rimliga alternativ. Detta blir nu enklare med ett miljöledningssystem. Genom att välja bästa möjliga utformning, placering, byggmetod och material för det specifika uppdraget bidrar företaget till hållbar utveckling.

Certway som stöd och bollplank i processen

”Företaget hade redan stora delar av ett system, så min roll blev att stötta och projektleda ETTELVA i processen för att komma i mål med certifieringarna” säger Certways konsult Gunilla Mattsson. Hon tycker att den processen gick väldigt bra, då företaget arbetade på ett strukturerat och självständigt sätt med de uppgifter hon gav dem. Gunilla höll också en utbildning i internrevision i företaget, i utbildningen ingick en praktisk övning i att utföra internrevision. Som bonus kunde resultatet från internrevisionen användas som dokumenterad information vid certifieringen.

Slimmad verksamhetsmanual

En viktig målsättning med verksamhetsmanualen var att fokusera på det viktiga och inte ta fram onödiga dokument. ”ETTELVAS manual är ett föredöme både till utseende och omfång” säger Gunilla. ”Det bevisar att information kopplade till ledningssystem inte behöver vara formella och tråkiga. Det är snarare så att en lättillgänglig och slimmad manual gör det enkelt för medarbetare att ta till sig systemet och leva efter det.

Fakta ETTELVA

ETTELVA Arkitekter med huvudkontor i Stockholm har funnits sedan 1983 och har idag 53 anställda. De arbetar inom affärsområdena; bostad, kommersiellt och stadsbyggnad. Genom att kombinera kreativitet med gediget projekteringskunnande verkar företaget i både teknisk och estetisk framkant med en hållbar inriktning.

Fakta Certway

Certway har funnits sedan 2008 och är specialister på att vägleda företag och organisationer till certifieringar inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, AFS 2001:1, EN1090, FR2000 och ISO3834. Vi har väglett över 150 till certifieringar och verksamhetssystem.

Mer information hittar du på: www.certway.se.

Kontaktuppgifter: Marie Jansson, säljkoordinator, 08-449 87 49, marie@certway.se

Det här är ett pressmeddelande som publicerats av MK MarknadsKommunikation, 0763-69 43 50

mkallstrom@gmail.com