Stockholms stad

Hållbara byggnader i fokus för nytt nätverk

Pressmeddelande   •   Jan 15, 2014 09:50 CET

Norra Djurgårdsstaden Innovation satsar, med stöd från Tillväxtverket, 3,5
miljoner kronor för att driva fram innovativa lösningar inom hållbara byggnader,
t ex energieffektivitet, materialanvändning, transporter och biologisk mångfald,
i Norra Djurgårdsstaden. Syftet med satsningen är att skapa affärsmöjligheter
för företag. Nätverket kommer bland annat att omfatta byggherrar,
teknikleverantörer och arkitekter.

Stockholms miljöprofilerade stadsutvecklingsprojekt Norra
Djurgårdsstaden får stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt.
Norra Djurgårdsstaden Innovation arbetar kontinuerligt med att skapa affärer
och exportmöjligheter för innovativa produkter och tjänster.

- Det är mycket glädjande att Norra Djurgårdsstaden
Innovation har fått Tillväxtverkets förtroende att etablera ett nytt nätverk
för byggherrar. Genom satsningen att starta företagsnätverk bidrar Stockholms
stad till att stödja företag i hela värdekedjan som satsar på grön tillväxt,
säger Ulla Hamilton
(M), företagarborgarråd i Stockholms stad.

Satsningen på att etablera ett affärsnätverk baseras på det
positiva engagemang som byggherrarna och teknikleverantörer visat för Norra
Djurgårdsstaden Innovations aktiviteter. Projektet sätter igång direkt och
löper under två år.

- Under vintern kommer bland annat en grupp
byggherrar att träffas och diskutera riktlinjer för energieffektiv
tappvarmvattenanvändning. Norra Djurgårdsstaden Innovation arrangerar även ett
seminarium med teknikutställning inom framtidens värme- och kylaproduktion,
plus ett samarbete för byggherrar som vill jämföra erfarenheter och bästa
lösningar inom solceller på tak, säger Anna-Karin Stoltz Ehn, enhetschef för
Norra Djurgårdsstaden Innovation.


Kontaktpersoner:
Anna-Karin Stoltz Ehn, enhetschef  Norra
Djurgårdsstaden Innovation.
Tel: 08-508 265 68

Mejl: anna-karin.stoltz.ehn@stockholm.se

Presskontakt för Ulla Hamilton (M):
Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02

Fakta Tillväxtverkets program Miljödriven tillväxt – för företagsnätverk 

Målet med miljödriven affärsutveckling är att öka företagens konkurrenskraft på miljödrivna marknader via nätverk och samarbete. Arbetet ska vara avgränsat och ha fokus på affärsutveckling, marknad eller kommersialisering. De erbjudanden som skapas ska vara bredare än det enskilda företagets.

Fakta
Norra Djurgårdsstaden Innovation Norra Djurgårdsstaden Innovation är en arena för lärande, innovation och samarbete kring hållbar stadsutveckling. Innovation bidrar även till att främja utveckling och tillämpning av svensk miljöteknik och systemlösningar för hållbar stadsutveckling i det nya området.www.stockholmroyalseaport.com

Projektmål:
- Skapa förutsättningar för att investera i innovationer och ny hållbar teknik
- Skapa en mötesplats för att driva marknaden för innovativa teknikleverantörer
- Referenser och en erfarenhetsbank inom hållbara byggnader
- Kompetenshöjning för nyckelaktörer inom branschen

Fakta Norra Djurgårdsstaden Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande
stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya
arbetsplatser. Norra Djurgårdsstaden är ett av Stockholms miljöprofilerade
områden med målet att bli en fossilbränslefri stadsdel 2030.www.stockholm.se/norradjurgardsstaden


Bildtext: Thomas Bergendorff, projektledare, Anna-Karin Stoltz Ehn, enhetschef och Stefan Lindsköld, projektledare från Norra Djurgårdsstaden Innovation är ansvariga för projektet om Miljödriven tillväxt – för företagsnätverk.