Finansdepartementet

Hållbara finanser i fokus på finansministermöte

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2011 17:27 CEST

Anders Borg deltar på måndag den 20 juni i ett Ekofinmöte i Luxemburg där ministrarna ska fortsätta arbetet för att nå en kompromiss med Europaparlamentet om lagstiftningsförslaget om ekonomisk styrning och övervakningen av medlemsstaternas finanspolitik och makroekonomiska obalanser.

Den kompromiss som nu diskuteras innebär en betydande förstärkning av det befintliga regelverket. En viktigt prioritering för Sverige i förhandlingarna har varit att säkra att det nya regelverket respekterar rollen för arbetsmarknadens parter och de nationella systemen för lönebildning. Under den senaste tiden har väsentliga framsteg säkrats.

Vidare ska ministrarna anta rekommendationer till medlemsstaterna om deras ekonomiska politik. Rekommendationerna är en del av samordningen av den ekonomiska politiken i EU.

- Många medlemsstater måste genomföra reformer för att komma tillrätta med sina budgetunderskott och höja sin konkurrenskraft. Det är en nödvändighet för att man ska klara av sina välfärdsåtaganden i framtiden, säger finansminister Anders Borg.

I övrigt ska Ekofin bland annat diskutera nya regler för handel med derivat och ökad utlåning från Europeiska investeringsbanken till de nya demokratierna i norra Afrika. Anders Borg kommer även att delta i ett möte där detaljerna kring Euroländernas permanenta krismekanism, ESM, ska färdigställas.

En pressträff är planerat till klockan 18.30 i det svenska pressrummet i Centre de Conférence Kiem på rue Carlo Hemmer.


Kontakt:
Daniel Valiollahi
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 37 80
072-225 45 47