KKiKK

Hållbara företag genom skickliga affärsrådgivare!

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 13:30 CEST

Hållbara företag genom skickliga affärsrådgivare

KKiKK lanserar idag en innovativ guide för utbildare till affärsrådgivare i offentlig sektor! Genom ett framgångsrikt samarbete i EU projektet Bartok har KKIKK tillsammans med partners i Tyskland, Kompass och TIGZ,  samt Aster i Italien utvecklat en guide som även finns översatt till svenska.

Boken innehåller teori, kompetensprofil och konkreta metoder, alltifrån urvalsprocess till dynamiska nätverksmetoder, som stärker affärsrådgivares kompetens. Dessa beprövade metoder och förhållningssätt leder till att mer än 80% av företagen av nystartsföretagen överlever efter fem år, jämfört med 50 - 60 % i normalfallen.

KKIKK kommer att erbjuda ett träningsprogram riktat till affärsrådgivare i offentlig sektor. Genom ett urval av utbildningsmoduler tillsammans med den grundläggande filosofin i programmet kan en kompetensutveckling ske som matchar moderna start-ups rådgivningsbehov.

Bartok är finansierat av Leonardo da Vinciprogrammet för livslångt lärande, Transfer of Innovation.

Kontakta Lucia Severed för mer information, lucia@kkikk.se.

KKiKK AB arbetar med ledarutveckling genom mentorskap, KKIKKstarter och professionella nätverk.

Vi är ett kompetent team av konsulter inom management och HR som anlitas av chefer och ledare. De söker nytänkande för framtiden och stöd att styra genom vardagens komplexitet i dialog med oss direkt som coacher och mentorer eller i ett chefs-och ledarprogram. Mer än 1 000 chefer och ledare har deltagit i något av våra program.

Vi går in som processledare, mentorer och inspiratörer i förändringsarbete, teamutveckling och lärande grupper.

Som stöd för våra processer har vi utvecklat ett antal metoder t ex KKiKKspelet, Matcha!event, Lärande Nätverk och PowerTeam.