FORES

Hållbara godstransporter stärkta i klimatarbetet: Märsta Förenade ny partner i 2030-sekretariatet

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2019 17:20 CET

Märsta Förenade är ny partner i 2030-sekretariatet, som jobbar för att Sverige ska nå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Sekretariatet ser det som en mycket viktig strategisk förstärkning inom godstransporterna, som ges hög prioritet denna mandatperiod.

– Våra drygt 200 åkerier har närmare 600 lastbilar och entreprenadmaskiner, varav nästan 95 procent körs på drivmedel med hög andel förnybara råvaror eller ren HVO. Nu tittar vi också på möjlighet till laddhybridteknik och biogasdrift, som ännu ett steg i att ställa om till förnybart. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, och med 2030-sekretariatet kan vi sätta press på politiken att göra det hållbara tydligt lönsamt, säger Erik Lönn, Hållbarhetschef på Märsta Förenade.

2030-sekretariatet har nu ett åttiotal partners inom Bilen, Bränslet och Beteendet, därtill en referensgrupp där alla de sju riksdagspartier som står bakom transportsektorns klimatmål till år 2030 ingår. 2030 välkomnar särskilt att godstransporterna nu tar en ökad plats.

– I arbetet med att ställa om till hållbara och klimatsmarta transporter är fokus ofta ensidigt på nya personbilar – men tunga transporter har en nyckelroll om vi ska klara utmaningen. Här är Märsta Förenade med och visar vägen, med ständiga uppdateringar och skärpningar av sitt hållbarhetsarbete. De visar också att man kan göra väldigt mycket tillsammans, även om de själva faktiskt inte äger lastbilarna och maskinerna, säger Jakob Lagercrantz, initiativtagare till 2030-sekretariatet.

Märsta Förenades affärsidé är att ”Tillsammans skapar vi lönsamma och hållbara transport- och logistiklösningar för såväl kunder som transportörer.” 2030-sekretariatet ställer sig helt bakom denna inriktning; ”Det ska löna sig att göra rätt, och vi kommer nu att tillsammans med åkerinäringen ta fram förslag till regeringen på hur en tydligare stimulans för gröna godstransporter kan utformas”, säger Jakob Lagercrantz.

För ytterligare information, kontakta:
Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, 0708-173 808
Erik Lönn, Hållbarhetschef, Märsta Förenade, 08-594 409 79

Se även www.2030-sekretariatet.se respektive www.marstaforenade.se

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se