Svenska kyrkan

"Hållbara investeringar lönar sig”

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 07:09 CET

Svenska kyrkan investerar t ex i förnybar energi, teknik som sparar energi och vatten.-Vårt mål är att vara en del av lösningarna, säger finanschef Anders Thorendal. Foto: Maria Svensk/IKON

Det finansiella resultatet för 2012 överträffade förväntningarna. Investeringarna som kännetecknas av hållbarhet och långsiktighet gick bättre än marknaden. Det visar resultatet för kapitalförvaltningen på Svenska kyrkans nationella nivå som presenterades idag.

- Vi ser att bolag som jobbar bra med miljö, mänskliga rättigheter och korruption också ger en god avkastning. Svenska kyrkan är en långsiktig investerare med en tydlig hållbarhetsagenda, säger finanschef Anders Thorendal.

Al Gores Generations globala aktiefond
Under 2012 slog samtliga aktieförvaltningar sina jämförelseindex. Ett exempel är Generations globala aktiefond, som startades 2005 av klimatdebattören och före detta amerikanske vicepresidenten Al Gore.
– Fondens strategi är att välja bolag som svarar på några av världens största utmaningar - som klimatförändringarna, bristen på vatten, mat och god hälsa, säger Anders Thorendal. Fonden har gått dubbelt så bra som MSCI World sedan starten 2005, genom en årlig avkastning på 9,21% (att jämföra med MSCI World 4,45%), i USD.

Långsiktigt ägande
- Det glädjer oss att se att detta lönat sig. Vi ser ett stort behov av tålmodigt kapital som inte stirrar sig blint på kortsiktig avkastning. Vår ambition är att bidra till ett sådant skifte som möjliggör nödvändiga investeringar för framtiden. Vi investerar t ex gärna i förnybar energi, teknik som sparar energi
och vatten eller varor som anpassats till människor med ytterst små inkomster. Vårt mål är att vara en del av lösningarna och vi avstår från investeringar i vapen, tobak, olja eller kol, säger Anders Thorendal.
Svenska kyrkans nationella nivå har ett kapital som enligt finanspolicyn ska förvaltas ansvarsfullt och bidra positivt till samhället. De företag som har brister försöker man som ägare och genom förvaltare påverka genom dialog. Svenska kyrkan väljer ut förvaltare som har profilerat sig i dessa frågor.

Svenska kyrkans kapitalförvaltning på den nationella nivån i korthet:
Förvaltat kapital 31 dec 2012:
4934 mnkr (föregående år 4521 mnkr)
Resultat 2012: 412 mnkr (-256 mnkr)
Avkastning 2012: 9,1 % (-8.5 %)
 

Svenska kyrkan är Sveriges största trossamfund. Den nationella nivån av organisationen förvaltar ett buffertkapital, via externa förvaltare, på cirka 5 miljarder kronor. Av etiska och finansiella skäl ska kapitalet förvaltas med hänsyn till mänskliga rättigheter och miljö. I praktiken innebär det att
tyngdpunkten ligger på bolag som tar ansvar för sin påverkan och gärna bidrar till ökad hållbarhet genom produkter och tjänster. Bolag som har problem försöker kyrkan påverka tillsammans med andra investerare. För mer information,se www.svenskakyrkan.se/ansvarsfullainvesteringar