Miljödepartementet

Hållbara städer i fokus under FN:s klimatmöte i Köpenhamn

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:46 CET

Miljödepartementet ordnar tillsammans med Stockholms stad och Malmö stad den 8 december ett "Side event" i Bella Center om städernas roll i klimatutmaningen under klimatmötet COP15. Medverkande är Elisabet Falemo, statssekreterare vid Miljödepartementet, Ulla Hamilton, Stockholms miljö- och trafikborgarråd och Anders Rubin, kommunalråd i Malmö.

Arrangemanget är en del av det svenska EU-ordförandeskapets prioriteringar för en eko-effektiv ekonomi, där tillväxt och miljötänk går hand i hand. Genom att visa på positiva exempel på hur stadsbyggnad och stadsplanering blir verktyg i miljöarbetet vill de tre arrangörerna uppmuntra till att fler inser städernas roll i miljöarbetet.

- Hållbar stadsutveckling och utveckling av miljöteknik är viktigt i klimatarbetet. Frågan har varit central för det svenska ordförandeskapet och Sverige och EU ska vara ledande i arbetet för hållbara städer både på hemmaplan men också i samarbete med andra delar av världen - inte minst Afrika och Asien, där det sker en enormt snabb stadstillväxt, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Med Stockholm som Europas Miljöhuvudstad 2010 ligger det klimatsmarta byggandet högst upp på min agenda. Genom att bygga klimatsmarta bostäder och stadsdelar, med miljövänlig fjärrvärme, energisnåla hus, och utbyggd kollektivtrafik, kan vi klara framtidens miljöutmaningar, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd i Stockholm.

- Malmö ligger redan i dag i internationell framkant när det gäller hållbarhetsarbetet. Nu satsar vi, med vårt nya miljöprogram, på att bli världsbäst på hållbar stadsutveckling om tio år, och vår vision är att Malmös energisystem om tjugo år ska försörjas enbart från förnyelsebara energikällor, säger Anders Rubin, kommunalråd med ansvar för boende och stadsmiljö i Malmö.

Vid eventet medverkar också företrädare för bl.a. EU-kommissionen, Världsbanken, Världsnaturföreningen, UN-HABITAT och kinesiska städer. Ett särskilt fokus kommer att ligga på potentialen för samarbete med Kina. Mötet leds av Peter Örn, ordförande i delegationen för hållbara städer och bygger vidare på den konferens om städernas roll i klimatarbetet som genomfördes i Stockholm i september.Kontakt:
Anna Bäckman
Presskontakt för Miljödepartementets ordförandeskaparbete
08-405 40 61
076-791 31 89

Ola Göransson
Departementssekreterare, Miljödepartementet
+46 8 405 23 64


Helena Öman
Pressekreterare åt Stockholms trafik- och miljöborgarråd Ulla Hamilton
+46 7612 29 222Bertil Månsson
Presskontakt, Malmö stad
+46 70 623 85 71