Länsstyrelsen i Stockholms län

Hållbara städer - Stockholmsregionens nästa exportprodukt

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 11:58 CET

Den 7 november går startskottet för en fördjupad dialog om hur Stockholmsregionen ska bli en framgångsrik exportör av miljöteknik och hållbar stadsutveckling. Femtio viktiga företrädare för miljöteknikbranschen, forskning och offentlig sektor träffas för att staka ut en gemensam strategi.

- Genom att bygga hållbara städer möter vi de hotande klimatförändringarna samtidigt som vi skapar tillväxt och sysselsättning i regionen, säger landshövding Mats Hellström som är värd för mötet tillsammans med nätverket Stockholm Sustainable Region. Ambitionen med initiativet är att klargöra hur olika parter kan bidra till att regionen fortsätter bygga hållbart och kan använda sin kompetens för att göra avtryck på den internationella arenan.

Hammarby sjöstad har under ett antal år varit regionens främsta exempel på hur offentliga upphandlingskrav kan leda till att en modern miljömässigt hållbar stadsdel utformas. Sjöstads-konceptet har gått på export till olika delar av världen. Nu gäller det att diskutera ihop sig om hur regionen kan följa upp framgångarna på hemmaplan. Tydligt är att beställarnas krav på sina leverantörer är avgörande för om företagen ska fortsätta ha möjlighet att leverera innovativa och hållbara lösningar.

- Vi vill se en stadsutveckling som bidrar till förbättrad miljö och resursbesparingar samtidigt som den stärker regionens attraktion på en internationell marknad, säger koordinator Lena Kling på Länsstyrelsen. Miljöteknikbranschen tillhör en av de viktigaste framtidsbranscherna och för att snabba på utvecklingen krävs att relationen mellan beställare, producenter och finansiärer är tydlig.

För mer information kontakta:
Lena Kling, koordinator, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 070-342 47 00
Berit Pettersson, utvecklingsledare, Länsstyrelsen i Stockholm, tfn 070-230 32 08

Press- och informationschef
Maria Gåsste
tel: 08-785 44 32
e-post: maria.gasste@ab.lst.se