HållbarTillväxt AB

Hållbarhet i Offentlig upphandling

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 19:36 CEST

Kraven och förväntan på att vi alla lever och handlar mer hållbart ökar. Detta gäller även statlig förvaltning och upphandling av varor och tjänster. Hållbarhet omfattar såväl oss som bor i samhället och de företag som vill leverera till stat och kommun.

Hållbarhet i offentlig upphandling blir allt viktigare, även för det medelstora bolaget och konsumenten. Med Agenda 2030:s inträde ökar trycket på att handla upp mer hållbart både regional och lokalt. En uttalad önskan om att verka mer långsiktigt och hållbarhet framgår numera också i Lagen om Offentlig Upphandling, LOU, gäller för såväl statliga som kommunala verksamheter.

Kom och lyssna när Charlotte Brunlid, Specialist på offentlig upphandling, holmgrenhansson Advokatbyrå, intervjuastisdagen den 2 juli klockan 15.00 hos HållbarTillväxt på Hamngatan/Hamnplan.

Heta stolen – Hållbar Tillväxts ABs spännande intervjuer visar bredden i ochmöjligheterna med hållbarhetsarbete i näringslivet

Hållbarhet blir allt mer aktuellt för företag i Sverige. Följ intervjuerna i Heta stolen hos HållbarTillväxt AB och få med dig nyttig kunskap och tips för det dagliga arbetet. Intervjuerna speglar bredden i hållbarhet, hur det påverkar den interna verksamheten i praktiken och hur hållbarhetsarbetet kan vändas från kostsam administration till ett verkligt stöd för en bättre och mer lönsamma affärer.

www.hallbartillvaxt.eu

HållbarTillväxt är managementkonsulter som arbetar med framåtriktade företag och organisationer för skapa långsiktigt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara verksamheter. Vi utgår från organisationens ordinarie verksamhet och bidrar till långsiktigt livskraftiga affärer. Våra kompetensområden är affärsutveckling, bolagsstyrning, hållbarhetsstrategier och -planer, hållbarhets- due dilligence samt hållbarhetsredovisning och -rapporter.