TCO Development

Hållbarhetskrav på smartphones - remiss öppen till 30 april

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2013 09:02 CEST

Svenska TCO Development har i över 20 år varit en pionjär inom kvalitets- och miljömärkning av bildskärmar, datorer och annan IT-utrustning i yrkeslivet. TCO Developments certifiering har hjälpt inköpare världen över att välja IT-utrustning med goda ergonomiska egenskaper, låg energiförbrukning och god miljöprestanda. Många av de kriterier som TCO Development satt som krav för certifiering har senare införlivats i olika länders lagar och regelverk.

Nu flyttar TCO Development än en gång fram positionerna för att driva på en hållbar utveckling av IT-produkter och introducerar en hållbarhetscertifiering av smartphones. Smartphones, det vill säga mobiltelefoner med inbyggd datorkapacitet och stor touchbildskärm, är för närvarande det snabbast växande IT-området med 50 procents tillväxt per år! Totalt beräknas det säljas en miljard smartphones under 2014. Många av datorernas funktioner finns nu tillgängliga i smartphones, vilket leder till att allt fler väljer smartphones istället för bärbara datorer.

Men försäljningsexplosionen av smartphones världen över skapar också nya hållbarhetsproblem. Användningstiden för smartphones innan den byts ut är låg, endast 18 månader i USA, och återvinningsandelen är fortfarande alldeles för låg. En stor del av tillverkningen sker i fabriker där råder bristfälliga arbetsförhållanden och där lönerna ofta är låga.

Fokus för TCO Developments nya certifiering ligger därför på att uppmuntra socialt ansvarstagande och förbättrade arbetsvillkor i tillverkningen och på reducering av den negativa miljöpåverkan genom exempelvis minskning av giftiga ämnen i produkterna, förbättrad återvinning och mer miljövänliga utbytbara batterier. Certifieringen innehåller också tuffa prestandakrav på den stora bildskärmen och krav för hälsa-säkerhet som till exempel förbud mot vissa allergiframkallande ämnen och minimering av användning av giftiga ftalater i plastdetaljerna.

Vi har valt att inte ta med krav för SAR-värde i TCO Certified Smartphones. Vi följer kontinuerligt utvecklingen inom detta område och hänvisar till de generellt accepterade rekommendationer att vid samtal via smartphones använda headset.

För att möta dagens utmaningar har TCO Development utvecklat en certifiering för smartphones som omfattar krav inom socialt ansvarstagande med förbättrade arbetsvillkor i tillverkningen och på reducering av den negativa miljöpåverkan. Syftet är att driva en hållbar utveckling av IT och att underlätta för användare och inköpare att kunna välja en mer hållbar smartphone.

Förslag till krav i TCO Certified Smartphones är publicerade på vår webbplat och är öppen för kommentarer till och med 30 april 2013. Därefter kommer industrin kunna certifiera smartphones när kraven är lanserade som är planerat till i mitten av maj 2013.

För mer information och för att lämna kommenterar, kontakta:
Niclas Rydell, ansvarig för certifieringen
Anna Pramborg, presskontakt


TCO Development är företaget bakom TCO Certified och ägs av TCO – Tjänstemännens Centralorganisation. Sedan 1992 har TCO Certified varit den internationellt mest tongivande miljö- och användbarhetsmärkningen för IT-produkter. Sedan 2009 ingår även krav på socialt ansvarstagande. TCO Certified gör det enkelt att välj IT-produkter som är utformade för både användarnas och miljöns bästa.
Sedan 2011 är Grön IT audit ett kompletterande affärsområde för TCO Development. Grön IT audit,  GITauditTM, är ett ledningssystem för företag och organisationer som vill strukturera sitt arbete för att minska ITs negativa miljöbelastning, samt bli bättre på att använda IT som miljöteknik.